การบริหารกล้ามเนื้อข้อมือ Wrist Stretch

  • ให้พนมมือจรดหน้าอก
  • ยกข้อศอกจนแขนขนานกับพื้น
  • ให้มื้อสองข้างออกแรงต้านกัน
  • คงท่าเดิม 10-30 วินาที

 

  กล้ามเนื้อหน้าที่อง | กล้ามเนื้อ bicep | กล้ามเนื้อไหล่ | กล้ามเนื้อหลังแขน ข้อมือ | กล้ามเนื้อสะโพก | กล้ามเนื้อต้นขา | กล้ามเนื้อขาด้านข้าง | กล้ามเนื้อเข่า | การบริหารกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุ การบริหารเพื่อให้รูปร่างดูดี