การบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง

 

การบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องและกล้ามเนื้อต้นขา

  1. นั่งกึ่งกลางเก้าอี้ หมอนหนุนหลัง เข่างอ เท้าอยู่บนพื้น
  2. พิงหลังบนหมอน หลังและไหล่ตรง ในลักษณะเอนหลังเล็กน้อย
  3. นั่งให้ตัวตรง แล้วค่อยลุกขึ้นยืน
  4. แล้วให้นั่งลงใหม่
  5. ตลอดการบริหารหลังและไหล่จะตรงตลอดเวลา