การบริหารกล้ามเนื้อต้นคอ


การบริหารกล้ามเนื้อต้นคอจะทำให้กล้ามเนื้อต้นคอแข็งแรง และการเคลื่อนไหวของคอดีขึ้น การบริหารก็ไม่ยาก ลองทำดู

 

 

การบริหารกล้ามเนื้อคอ

 • เงยหน้าไปทางด้านหลังอย่างช้าๆจนสุด
 • ค้างในท่านั้นสักครู่
 • ค่อยก้มหน้ากลับสู่ท่าปกติ
 • ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง ให้ทำวันละ 3 ครั้ง

การบริหารกล้ามเนื้อคอ

 • ศีรษะตั้งตรง แล้วเอียงศีรษะไปที่หัวไหล่ แต่ไม่ต้องถึงกับติดไหล่
 • ค้างไว้สักครู่
 • กลับสู่ท่าปกติ และเอียงศีรษะไปด้านตรงข้าม
 • ทำซ้ำ 5-10ครั้ง ให้ทำวันละ 3 ครั้ง

บริหารกล้ามเนื้อคอ

 • จากท่าศีรษะตั้งตรง หันหน้าไปทางด้านซ้ายให้สุดค้างไว้
 • กลับท่าเริ่มต้น และหันไปอีกด้าน ค้างไว้
 • ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง ให้ทำวันละ 3 ครั้ง

การบริหารกล้ามเนื้อคอ

 • เอามือยันด้านข้างศีรษะ ออกแรงต้านกันสักครู่นับถึง5
 • เปลี่ยนเป็นมือซ้ายทำแบบเดียวกัน
 • ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง ให้ทำวันละ 3 ครั้ง

การบริหารกล้ามเนื้อคอ

 • ก้มหน้าเอามือออกแรงต้านนับถึง 5
 • แล้วกลับท่าเดิม พักสักครู่
 • ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง ให้ทำวันละ 3 ครั้ง

บริหารต้นคอ

 • ประสานมือที่ท้ายทอย
 • เงยศีรษะไปทางหลังออกแรงต้าน
 • นับถึง5
 • ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง ให้ทำวันละ 3 ครั้ง

ปวดต้นคอ

ภาพและข้อมูลจาก http://www.umd.edu/