การบริหารกล้ามเนื้อแขน

 

Biceps

บริหารกล้ามเนื้อแขน Biceps

  1. นั่งหลังตรงพิงพนัก เท้าติดพื้น
  2. มือกำน้ำหนัก ปล่อยแขนข้างลำตัว
  3. ยกแขนขึ้นใช้เวลา 3 วินาที ผ่ามือหงาย ยกจนติดไหลคงท่านี้ไว้ 1วินาที
  4. ใช้เวลายกลง 3 วินาที
  5. ทำ 8-15 ครั้งสำหรับแขนแต่ละข้าง