การบริหารกล้ามเนื้อไหล่

Shoulder Muscle Strengthening Exercise

บริหารกล้ามเนื้อไหล่

  1. นั่งหลังพิงเก้าอี้ หลังตรง เท้าแยกกันเล็กน้อย
  2. ยกน้ำหนักที่เหมาะสมมือคว่ำ ใช้เวลา 3 วินาทีในการยก
  3. ยกจนแขนขนานกับพื้น คงท่านี้ไว้ 1 วินาที
  4. ทำข้างหนึ่ง 8-15 ครั้ง