บริหารกล้ามเนื้อหลังแขน Tricep

  1. นั่งเก้าอี้หลังพิงพนัก หลังตรง
  2. ยกน้ำหนักขึ้นมา จนแขนเหยียดตรงใช้เวลา 3 วินาที
  3. คงท่านี้ไว้ 1 วินาที
  4. ยกแขนลงโดยใช้เวลา 3 วินาที
  5. ทำซ้ำ 8-15 ครั้ง
  6. สลับแขนทำ


 

กล้ามเนื้อหน้าที่อง | กล้ามเนื้อ bicep | กล้ามเนื้อไหล่ | กล้ามเนื้อหลังแขน ข้อมือ | กล้ามเนื้อสะโพก | กล้ามเนื้อต้นขา | กล้ามเนื้อขาด้านข้าง | กล้ามเนื้อเข่า | การบริหารกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุ การบริหารเพื่อให้รูปร่างดูดี