การยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง Hamstring Stretch

Hamstring Stretch

บริหารกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลัง

  1. ยืนหลังเก้าอี้ มือทั้งสองข้างจับพนักพิงเก้าอี้
  2. ก้มตัวโดยใช้ข้อสะโพก(ไม่ใช้เอว) หลังและไหล่ตรงโดยให้หลังขนานกับพื้น
  3. คงท่าเดิม 10-30 วินาทีจะรู้สึกตึงกล้ามเนื้อขาและหลัง

 

 

การบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังโดยการนอนราบ เท้าเหยียดตรงยกเท้าข้างหนึ่งเอามือจับข้อเข่า แล้วดึงเข้าหาหน้าอกจนกระทั่งกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเริ่มตึง คงท่านั้นไว้ 10-30 วินาที ให้ทำสลับเท้า

 

นั่งบนพื้น เท้าทั้งสองข้างอยู่บนพื้น เท้าข้างหนึ่งเหยียด เท้าอีกข้างหนึ่งงออยู่ระดับเหนือเข่า หลังตรงโน้มตัวลงให้หน้าอกชิดเข่า เอามือสองข้างจับปลายเท้าจนเริ่มมีแรงตึงที่หลัง และกล้ามเนื้อเท้า คงท่านั้นไว้ 10-30 วินาที

นอกจากนั้นยังมีการยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง Hamstring Stretchโดยใช้อุปกรณ์อื่นดังรูป

 

ท่าที่จะใช้บริหารมีกี่ท่า