การยืดกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้า Quadricep Stretch

ทำไมต้องยืดกล้ามเนื้อต้นขา

เนื่องจากกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้าจะเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญสำหรับการเดิน การวิ่ง การขี่จักรยาน หรือการเล่นกีฬาแทบทุกชนิด เมื่อกล้ามเนื้อมีการใช้มากจะทำให้กล้ามเนื้อล้า และกล้ามเนื้อหดเกร็งซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บเมื่ออกกำลังกาย ดังนั้นก่อนการออกกำลังกาย ควรจะได้มีการยืดกล้ามเนื้อและการอบอุ่นร่างกาย ระยะเวลาการยืดกล้ามเนื้อจะขึ้นกับความตึงหรือความล้าของกล้ามเนื้อ

การยืดกล้ามเนื้อต้นขาสามารถทำได้หลายท่า

การยืดกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้าการทำในท่ายืน

เป็นท่าที่นิยมมากที่สุด สามารถทำได้ทุกที่ วิธีการทำ

  • โดยการยืนบนเท้าข้างใดข้างหนึ่ง
  • มือจับกำแพง หรือพนักเก้าอี้เพื่อการทรงตัว
  • ใช้มือคนละด้านจับเท้าและดึงมาทางด้านหลัง
  • ดึงเท้ามาให้ใกล้ก้นให้มากที่สุด
  • ค้างอยู่ในท่าดังกล่าวนาน 30 วินาที
  • เมื่อทำเสร็จให้เปลี่ยนมาทำอีกข้างหนึ่ง
  • ให้ทำข้างละ 2 ครั้ง

การยืดกล้ามเนื้อในท่านอน

ยืดกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้า

จะทำได้ทั้งนอนหงาย หรือนอนตะแคง ให้ทำทั้งสองข้างทำข้างละ 2 ครั้งครั้งละ 30 วินาที

สำหรับท่านผู้เป็นตะคริวกล้ามเนื้อมัดนี้ก็ควรจะยืดกล้ามเนื้อมัดนี้เป็นประจำ ตะคริว

ท่าที่จะใช้บริหารมีกี่ท่า