การเจาะเลือดเพื่อประเมิน | วิธีเจาะเลือดหาระดับน้ำตาลด้วยตัวเอง  |  การตรวจปัสสาวะ | Hemoglobin A1c | การเจาะหาไขมันในเลือด

วิธีตรวจปัสสาวะด้วยตัวเอง

เป็นวิธีที่สะดวกแต่ไม่นิยม มีข้อจำกัดในการประเมินผล เพราะน้ำตาลจะถูกขับออกมา เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกิน 180 มก.% สำหรับผู้สูงอายุ อาจจะพบน้ำตาลในปัสสาวะ เมื่อน้ำตาลในเลือดเกิน 220 มก.% ดังนั้นการตรวจน้ำตาลในเลือดจึงบงบอกน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดีนัก นอกจากนั้นหากมีการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ หรือเก็บปัสสาวะไม่ถูกต้องก็อาจจะทำให้การแปรค่าผิดไป

โรคเบาหวานและการดูแลตัวเอง แถบตรวจปัสสาวะ

มีขั้นตอนปฏิบัติในการตรวจสอบปัสสาวะดังนี้

แถบแสดงภาวะน้ำตาลในปัสสาวะ มก.%
 

0

 

50

 

100

 

300

 
1000
  • ถ้าหากน้ำตาลในปัสสาวะเป็น 50-100 มก.% คุณควรจะทบทวนและปรับปรุงการดูแลตัวเองในการควบคุมเบาหวาน
  • ถ้าผลตรวจน้ำตาลในปัสสาวะเป็น 300-1000 มก.%แสดงว่าควบคุมเบาหวานไม่ดี ควรปรึกษาแพทย์

ข้อแนะนำสำหรับการตรวจปัสสาวะด้วยแทบ

การตรวจหาสารคีโตนในปัสสาวะ

สารคีโตนเป็นสารเคมีที่ร่างกายสร้างขึ้น เมื่อร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาล หรือเมื่อเราอดอาหาร ทำให้ร่างกายเผาผลาญไขมันในเนื้อเยื่อมาใช้ทำให้เกิดสารคีโตน และกรดแลคติกเกิดขึ้น หากขาดอินซูลินนานๆจะมีสารคีโตนและกรดแลคติกมากที่เรียกว่า คีโตอะซีโดซีส ( Ketoacidosis ) ดังนั้นการตรวจหาคีโตนในปัสสาวะจะทำให้ทราบว่าร่างกายขาดอินซูลินหรือไม่ ควรตรวจหาสารคีโตนในปัสสาวะเมื่อไร

สิ่งที่เกิด การอ่านผล การปฏิบัติ
ไม่เปลี่ยนสี ไม่มีคีโตน ทำเหมือนปกติ
สีชมพู เริ่มมีคีโตน
สีม่วงอ่อน มีคีโตนเล็กน้อย
สีม่วง มีคีโตนปานกลาง
สีม่วงแก่ มีคีโตนมาก

ข้อดีของการตรวจสารคีโตน

   

การตรวจหาโปรตีนในปัสสาวะ

การตรวจเลือดและปัสสาวะด้วยตัวเอง

วิธีเจาะเลือดหาระดับน้ำตาลด้วยตัวเอง  |  การตรวจปัสสาวะ | Hemoglobin A1c |

หลักการรักษา

การควบคุมอาหาร | การออกกำลังกาย | การรักษาเบาหวานด้วยยา | การใช้อินซูลิน | การประเมินการรักษา | โรคเบาหวานกับสุภาพสตรี | โรคเบาหวานและการท่องเที่ยว | การดูแลเมื่อเวลาป่วย | เบาหวานกับเอสไพริน | การดูแลในช่องปาก | การดูแลผิวหนัง