4ขั้นตอนในการเจาะเลือดตรวจในเลือด

การตรวจน้ำตาลด้วยตัวเอง

วิธีการตรวจเลือดด้วยตัวเอง

1การทำความสะอาด

 • ฟอกมื้อและนิ้วด้วยสบู่
 • เช็ดด้วยแอลกอฮอล์70%
 • รอจนแอลกอฮอล์แห้ง

2การเจาะเลือด

 • ใช้เข็มเจาะที่ปลายนิ้ว

 

3การเจาะเลือด

 • บีบได้เลือดที่ปลายนิ้ว
 • ป้ายเลือดบนแผ่นตรวจเลือด
 • เช็ดปลายนิ้วด้วยแอลกอฮอล์
 • กดให้เลือดหยุด

4ผลเลือด

 • นำแผ่นตรวจใส่เครื่องตรวจ
 • รอจนเครื่องรายงานผล
 • จดบันทึกลงในสมุดบันทึก


 

 

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน


การติดตามน้ำตาล  

การตรวจเลือดและปัสสาวะด้วยตัวเอง

วิธีเจาะเลือดหาระดับน้ำตาลด้วยตัวเอง  |  การตรวจปัสสาวะ | Hemoglobin A1c |

หลักการรักษา

การควบคุมอาหาร | การออกกำลังกาย | การรักษาเบาหวานด้วยยา | การใช้อินซูลิน | การประเมินการรักษา | โรคเบาหวานกับสุภาพสตรี | โรคเบาหวานและการท่องเที่ยว | การดูแลเมื่อเวลาป่วย | เบาหวานกับเอสไพริน | การดูแลในช่องปาก | การดูแลผิวหนัง

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน |  การวินิจฉัย | การคัดกรอง | ชนิดของเบาหวาน | หลักการรักษา | โรคแทรกซ้อน | เป้าหมายในการควบคุมเบาหวาน | การติดตามและการประเมิน