ยาลดน้ำตาลในเลือดกลุ่ม Sulfonylurea

กลไกการอกฤทธิ์ของยาSulfonylureas | ข้อบ่งชี้ในการใช้ยาSulfonylurea | ข้อห้ามในการใช้ยา Sulfonylurea | ผลข้างเคียงของยาSulfonylureas | ยาในกลุ่ม Sulfonylureas มีอะไรบ้าง | การเลือกและติดตามการใช้ยา Sulfonylurea | การตอบสนองต่อยา Sulfonylurea


ยาแก้เบาหวาน

ยากลุ่มนี้ดูดซึมได้ดีเมื่อให้ยาก่อนอาหาร ยาจะถูกขับออกทางไตเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นผู้ป่วยที่ไตเสื่อมจึงไม่ควรใช้ยาในกลุ่มนี้ ยาในกลุ่มนี้จะมีกลไกการออกฤทธิ์คล้ายกัน แต่ระยะเวลาในการออกฤทธิ์ต่างกันดังนั้นจึงห้ามใช้ยาในกลุ่มนี้ร่วมกัน ควรรับประทานยาก่อนอาหารครึ่งชั่วโมง


กลไกการอกฤทธิ์ของยาSulfonylureas


ข้อบ่งชี้ในการใช้ยาSulfonylureas

ผู้ป่วยจะตอบสนองต่อยากลุ่มนี้ได้ดีจะมีลักษณะดังนี้


ข้อห้ามในการใช้ยา Sulfonylureas


ผลข้างเคียงของยาSulfonylureas


ยาในกลุ่ม Sulfonylureas มีอะไรบ้าง

ชื่อยา

ขนาดยาที่ใช้ต่อวัน(มก)

จำนวนครั้งต่อวัน

ระยะเวลาการออกฤทธิ์

Tolbutamide[500 มก.]

500-3000

2-3

6-10

Chlorpropamide[250 มก.]

100-500

1

24-72

Gliquidone [30 มก]

15-120

1-2

8-12

Glicazide[80 มก ]

80-320

1-2

10-20

Glipizide[5มก ]

2.5-40

1-2

12-16

Glibenclamide[5] มก

2.5-20

1-2

16-24

Glimepiride[2,4,8 มก]

1-8

1

24

Repaglinide.5,1,2 1-8 3 4-6

การเลือกและติดตามการใช้ยา Sulfonylureas


การตอบสนองต่อยา Sulfonylureas


การใช้ยารักษาเบาหวาน

เพิ่มเพื่อน

 

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน | อาการโรคเบาหวานการวินิจฉัย | การคัดกรอง | ชนิดของเบาหวาน | หลักการรักษา | โรคแทรกซ้อน | เป้าหมายในการควบคุมเบาหวาน | การติดตามและการประเมิน | การป้องกันโรคเบาหวาน