ยารักษาเบาหวาน Glipizide

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยา Glipizide และปรึกษาแพทย์

 • มีจ้ำเลือด เลือดออกง่าย เช่นเลือดออกตามรายฟัน เลือดกำเดาไหล เหนื่อยง่าย ใจสั่น
 • คลื่นไส้ แน่นท้อง คัน เบื่ออาหาร ปัสสาวะสีเข้ม อุจาระซีด และตัวเหลืองตาเหลือง
 • มีไข้ ซีด ซึม

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยาGlipizide

 • ยานี้ใช้รักษาโรคเบาหวานประเภท 2 (ไม่ต้องใช้อินซูลิน) ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ด้วยอาหาร ยานี้ลดน้ำตาลในเลือดโดยกระตุ้นตับอ่อนให้หลั่งอินซูลิน และช่วยให้ร่างกายใช้อินซูลินอย่างมีประสิทธิภาพ

ขนาดและวิธีการใช้ยา Glipizide

 • โดยทั่วไปรับประทานวันละครั้ง ก่อนอาหารเช้าครึ่งชั่วโมงขนาดเริ่มต้น 5 มก ต่อวัน
 • สำหรับผู้สูงอายุหรือมีโรคตับให้ขนาดวันละ 2.5 มก ต่อวัน
 • ปรับยาครั้งละ 2.5-5 มก ต่อวัน ระยะเวลาปรับยาประมาณ 7-14 วัน
 • หากไม่ได้ผลอาจจะแบ่งให้วันละ 2 ครั้งหากได้ยาตั้งแต่ 15 มก ขึ้นไปควรจะแบ่งให้
 • ขนาดยาแต่ละวันไม่เกิน 40 มก
 • ยานี้มีขายในรูปยาเม็ดขนาด 5 มก.

คำแนะนำการใช้ยาGlipizide

 • ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดน้ำหนักสำหรับคนที่น้ำหนักเกิน ออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร งดบุหรี่ ลดความเครียด
 • ควรพบแพทย์ตามนัดโดยเฉพาะใน 2-3 สัปดาห์แรก อาจจำเป็นต้องปรับขนาดยาให้เหมาะสม
 • ควรแน่ใจว่ามียาใช้ปริมาณเพียงพอหากจะต้องเดินทาง
 • การเลื่อนเวลาหรืองดรับประทานอาหารหรือออกกำลังกายหักโหมเกินปกติ อาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจนเกิดอาการหน้ามีด เป็นลมได้
 • เมื่อรับประทานยานี้ร่วมกับเครื่องดื่มที่ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ อาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ หน้าแดง เหงื่อแตก หายใจหอบและเร็ว ปวดศีรษะ หรือคลื่นไส้ และอาจทำให้ควบคุมน้ำหนักยาก

ทำอย่างไรถ้าลืมรับประทานยา Glipizide

 • ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ หากใกล้กับเวลารับประทานครั้งต่อไป ให้รับประทานยาครั้งต่อไปตามปกติโดยไม่ต้องเพิ่มเป็น 2 เท่า

ผลข้งเคียงของยา Glipizide

ผลข้างเคียงของยาไม่มาก

 • น้ำตาลในเลือดต่ำ
 • คลื่นไส้อาเจียน ท้องผูก ตับอักเสบ
 • ระบบผิวหนังมี ผื่นคัน ลมพิษ แพ้แสง
 • ระบบเลือดจะมีโลหิตจาง เกล็ดเลือดต่ำ เม็ดเลือดขาวต่ำ
 • เกลือแร่โซเดี่ยมต่ำ

เมื่อเกิดอาการข้างเคียงควรทำอย่างไร

 • อาการข้างเคียงที่เกิดจากน้ำตาลในเลือดต่ำกว่าปกติมีดังนี้: ปวดศีรษะ เหงื่อแตก สั่น กระวนกระวาย หัวใจเต้นเร็ว อ่อนเพลีย ปากหรือลิ้นชา สับสน ตาพร่า หากมีอาการดังกล่าวควรดื่มน้ำผลไม้หรือน้ำหวานหรืออมลูกกวาดหรือน้ำตาลและปรึกษาแพทย์
 • หากมีอาการจะเป็นลม ควรขอคนนำส่งแพทย์หรือโรงพยาบาลทันที
 • หากมีอาการต่อไปนี้ ได้แก่ มีผื่น คัน หรือแดง ผิวไหม้แดดผิดปกติ ตาหรือผิวมีสีเหลือง อุจจาระสีซีด ปัสสาวะสีเข้ม มีไข้ เจ็บคอ ให้หยุดยาและพบแพทย์

ข้อควรระวังการใช้ยาGlipizide

 • ควรแจ้งแพทย์และเภสัชกรว่า กำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ทั้งสมุนไพร และวิตามิน
 • ตั้งครรภ์หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร
 • มีโรคหัวใจ โรคตับ โรคไต โรคต่อมไทรอยด์
 • หากเกิดตั้งครรภ์ในระหว่างใช้ยา ให้หยุดยา และพบแพทย์ทันที

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์

สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท C