ยารักษาเบาหวาน Gliclazide (ไกลคลาไซด์)

ยานี้ลดน้ำตาลในเลือดโดยกระตุ้นตับอ่อนให้หลั่งอินซูลิน และช่วยให้ร่างกายใช้อินซูลินอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา Gliclazide (ไกลคลาไซด์)

ขนาดยาและวิธีการใช้ยา Gliclazide (ไกลคลาไซด์)

 • ขนาดยาเริ่มต้นวันละ 40-80 มก ต่อวันและเพิ่มยาให้ไม่เกินวันละ 320 มก ต่อวัน หากขนาดยาเกิน 160 มก ต่อวันให้แบ่งให้วันละ
 • สำหรับยาที่ทำให้ออกฤทธิ์นานขึ้นเริ่มต้นให้ยา 30 มก วันละครั้งขนาดยาเต็มที่ไม่เกิน 120 มก
 •  ยานี้มีขายในรูปยาเม็ดขนาด 80 มก.

คำแนะนำการใช้ยา Gliclazide (ไกลคลาไซด์)

 • ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดน้ำหนักสำหรับคนที่น้ำหนักเกิน ออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร งดบุหรี่ ลดความเครียด
 • ควรพบแพทย์ตามนัดโดยเฉพาะใน 2-3 สัปดาห์แรก อาจจำเป็นต้องปรับขนาดยาให้เหมาะสม
 • ควรแน่ใจว่ามียาใช้ปริมาณเพียงพอหากจะต้องเดินทาง
 • การเลื่อนเวลาหรืองดรับประทานอาหารหรือออกกำลังกายหักโหมเกินปกติ อาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจนเกิดอาการหน้ามีด เป็นลมได้
 • เมื่อรับประทานยานี้ร่วมกับเครื่องดื่มที่ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ อาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ หน้าแดง เหงื่อแตก หายใจหอบและเร็ว ปวดศีรษะ หรือคลื่นไส้ และอาจทำให้ควบคุมน้ำหนักยาก

ผลข้งเคียงของยาGliclazide (ไกลคลาไซด์)

ผลข้างเคียงของยาไม่มาก

 • น้ำตาลในเลือดต่ำ
 • คลื่นไส้อาเจียน ท้องผูก ตับอักเสบ
 • ระบบผิวหนังมี ผื่นคัน ลมพิษ แพ้แสง
 • ระบบเลือดจะมีโลหิตจาง เกล็ดเลือดต่ำ เม็ดเลือดขาวต่ำ
 • เกลือแร่โซเดี่ยมต่ำ

วิธีแก้ไขเมื่อเกิดอาการข้างเคียง

 • อาการข้างเคียงที่เกิดจากน้ำตาลในเลือดต่ำกว่าปกติมีดังนี้: ปวดศีรษะ เหงื่อแตก สั่น กระวนกระวาย หัวใจเต้นเร็ว อ่อนเพลีย ปากหรือลิ้นชา สับสน ตาพร่า หากมีอาการดังกล่าวควรดื่มน้ำผลไม้หรือน้ำหวานหรืออมลูกกวาดหรือน้ำตาลและปรึกษาแพทย์
 • หากมีอาการจะเป็นลม ควรขอคนนำส่งแพทย์หรือโรงพยาบาลทันที
 • หากมีอาการต่อไปนี้ ได้แก่ มีผื่น คัน หรือแดง ผิวไหม้แดดผิดปกติ ตาหรือผิวมีสีเหลือง อุจจาระสีซีด ปัสสาวะสีเข้ม มีไข้ เจ็บคอ ให้หยุดยาและพบแพทย์

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์

สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท C