หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

วิธีป้องกันการติดเชื้อจากไข่

ไข่เป็นอาหารที่มีประโยชน์และประหยัดที่สุดแต่ไข่ก็สามารถนำการติดเชื้อ Salmonella

คนเราได้รับเชื้อแบคทีเรีย Salmonella ทั้งจากภายในเนื้อไขแม้ว่าเปลือกไข่จะปกติ่ และจากเปลือกไข่ หากรับประทานไข่ดิบก็สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อได้ การเก็บไข่ไว้ในตู้เย็นเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อ Salmonella มีการแบ่งตัวจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การปลุกให้สุกจะลดปริมาณเชื้อโรคได้ ไข่สุกๆดิบจะมีความเสี่ยงของการติดเชื้อสูง หลังจากปรุงก็ให้รับประทานทันที

วิธีลดป้องกันการติดเชื้อ Salmonella

การป้องกันการแพร่เชื้อแบคทีเรีย

เชื้อแบคทีเรียอาจจะมีการแพร่เชื้อไปสู่อาหารที่ใกล้เคียง โดยการติดต่อทางมือ ภาชนะที่บรรจุ และสถานที่ประกอบอาหาร เชื้อโรคอาจจะอยู่ที่เปลือกไข่หรือในไข่ดังนั้นจึงต้องระมัดระวัง

 

 

 

อาการของผู้ที่ติดเชื้อSalmonella

ผู้ที่ได้รับเชื้อ Salmonella ไปแล้ว 12-72 ชั่วโมงจะมีอาการไข้ ปวดท้องปวดบืดๆ คลื่นไส้อาเจียน อาการจะป่วยนาน 4-7 วันมักจะหายเองโดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ แต่ผู้ป่วยบางรายก็มีอาการรุนแรงจนถึงกับต้องนอนโรงพยาบาล

ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ Salmonella