jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การรับประทานไข่หมดอายุจะอันตรายหรือไม่

วันหมดอายุของไข่

โดยทั่วไปควรจะรับประทานไข่ประมาณ28 วันตั้งแต่ไข่ออกจากแม่ไข่ อาจจะยืดไปอีก 1-2 วัน โดยจะต้องทำไข่ให้สุกทั้งฟองทั้งไข่ขาวและไข่แดง ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อควรจะรับประทานไข่สุขทั้งฟอง

วิธการเลือกไข่

ไข่สด

ตามมาตรฐานการผลิตและค้าไข่ไก่สมัยใหม่ กำหนดให้ระบุอายุไข่เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค เกณฑ์สากลอยู่ที่ไม่เกิน 21 วัน
โดยทั่วไปหากรักษาไข่ในอุณหภูมิน้อยกว่า 20 องศาเซลเซียส ไข่อายุไม่เกิน 9 วันถือว่าเป็นไข่ใหม่ หากไข่อายุ 10 – 12 วันถือว่าไข่เริ่มเก่าแล้ว หากไข่อายุเกิน 21 วันจะมีกลิ่นคาวไม่ควรนำมาทำอาหาร

ไข่

การเก็บไข่

แม้ว่าไข่อยู่ในเปลือกไข่แต่ก็เน่าเสียได้ง่าย การเก็บไข่ไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิน้อยกว่า 40°F จะยืดอายุไข่ได้นานขึ้น

Eggs Refrigerator (35°F(1.66 ) ถึง 40°F(4.44c)
ไข่ทั้งฟองไม่แกะเปลือก (in shell) 4- 5 สัปดาห์หลังบรรจุ หรือ 3 สัปดาห์หลังจากซื้อ
ไข่ทั้งฟอง เก็บได้ 2 วัน
ไข่ขาว เก็บได้ 4 วัน
ไข่แดง เก็บได้ 2 วัน
ไข่ต้มไม่แกะเปลือก เก็บได้ 1 สัปดาห์
ไข่ต้มแกะเปลือก ควรจะรับประทานวันนั้น

 

การแช่แข็ง

หากท่านมีไข่ปริมาณมากและรับประทานไม่หมดใน2-3 สัปดาห์จะใช้ไข่สดที่สะอาดใส่บรรจุภัณฑ์ปิดให้แน่ และจดบันทึกว่าเป็นไข่ทั้งพอง ไข่ขาว หรือไข่แดง พร้อมทั้งจำนวน และวันที่ เมื่อจะนำมาใช้ให้ละลายน้ำแข็งในตู้เย็น

 

Eggs Freezer (0°F or colder)
ไข่ทั้งฟองไม่แกะเปลือก (in shell) ไม่แนะนำ
ไข่ทั้งฟองแกะเปลือก เก็บได้ 1 ปี
ไข่ขาว เก็บได้ 1 ปี
ไข่แดง เก็บได้ 1 ปี
ไข่ต้มไม่แกะเปลือก ไม่แนะนำ
ไข่ต้มแกะเปลือก ไม่แนะนำ

 

หากท่านสังเกตกล่องที่ใส่ไข่จะระบุวันที่ผลิต และวันที่ควรจะบริโภคก่อน ซึ่่งเป็นระยะเวลาที่ควรจะบริโภคเนื่องจากไข่ระยะนั้นจะมีคุณภาพและรสชาติดีที่สุด การรับประทานไข่หลังจากนั้นจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ที่ข้างกล่องใส่ไข่เขาจะบอกวันที่นำไข่ใส่กล่องบรรจุ โดยทั่วไปวันหมดอายุหรือวันที่ควรจะทานก่อนจะต้องไม่เกิน 30 วันนับวันบรรจุไข่ หากไข่เก็บไว้ในตู้เย็นอาจจะอยู่ได้นาน 4-5 สัปดาห์

ไข่

ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ไข่ยิ่งมีอายุนานยิ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Salmonellaโดยเฉพาะไข่ที่เก็บที่อุณหภูมิมากกว่า 40 degrees Fahrenheit ดังนั้นไข่ยิ่งเก่าต้องปรุงให้สุก นอกจากนั้นยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อชนิดอื่นๆอีก หากไข่ที่หมดอายุมีการเปลี่ยนแปลงของกลิ่น สี ลักษณะไข่ขาวหรือไข่แดงก็ไม่ควรรับประทานไข่นั้น

ไข่ที่หมดอายุห้ามรับประทานแบบไข่ดิบ

 

ความปลอดภัยในการซื้อไข่

การปรุงไข่

เพิ่มเพื่อน