หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ตารางแสดงการใช้ยาป้องกันการติดเชื้อแอนแทรกซ์

การรักษาเริ่มต้น การรักษาหลังจากทราบผลเพาะเชื้อ ระยะเวลารักษา
ผู้ใหญ่ Ciprofloxacin 500 mg วันละ 2 ครั้ง Amoxicillin 500 mg วันละ 3 ครั้งหรือ Doxycyclin 100 mg วันละ 2 ครั้ง 60
เด็ก Ciprofloxacin 20-30 mg/kg /day วันละ 2ครั้ง น้ำหนัก<20 kg ให้Amoxycillin 40 mg/kg วันละ 3 ครั้ง น้ำหนัก>20 kg ให้Amoxycillin 500 mg วันละ 3 ครั้ง 60
คนท้อง Ciprofloxacin 500 mg วันละ 2 ครั้ง Amoxicillin 500 mg วันละ 3 ครั้งหรือ  
คนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เหมือนผู้ใหญ่


โรคแอนแทรกซ์ | โรคแอนแทรกซ์2 | การป้องกัน | การรักษา

 

   

fb google