หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคไตเสื่อม

 

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ดีมักจะมีปัญหาโรคไต หากเป็นไม่มากจะตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ าหกมากขึ้นก็จะเกิดไตเสื่อม ความสำคัญของการรักษาความดันโลหิตที่มีโรคไตร่วมด้วยคือ

 

การรักษาความดันโลหิตที่มีโรคร่วม  


fb google