การรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคไตเสื่อม


ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ดีมักจะมีปัญหาโรคไต หากเป็นไม่มากจะตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ าหกมากขึ้นก็จะเกิดไตเสื่อม ความสำคัญของการรักษาความดันโลหิตที่มีโรคไตร่วมด้วยคือ

  • ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีโรคไตมักจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงจึงจำเป้นต้องค้นหา และให้การรักาาปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว
  • การป้องกันหรือชะลอการเสื่อมของไตโดยการ
    • ลดระดับความดันโลหิตให้ต่ำกว่า130/80 มิลิเมตรปรอท
    • และลดปริมาณโปรตีนในปัสสาวะให้ใกล้เคียงปรกติให้มากที่สุด
  • การควบคุมความดันโลหิตให้ได้ตามเป้าหมายอาจจะต้องใช้ยามากกว่าสองชนิด
  • ยาที่สามารถลอปณิมาณโปรตีนในปัสสาวะได้ดีคือ ACE inhibitors หรือ angiotensin receptor antagonists
  • จะต้องรักษาปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่น เช่นไขมันในเลือดสูง เบาหวาน

 

การรักษาความดันโลหิตที่มีโรคร่วม  

เพิ่มเพื่อน