สาเหตุของภาวะไขมันผิดปกติในเลือด

ความผิดปกติของระดับไขมันในเลือดแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ตามสาเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นดังนี้

1.ไขมันผิดปกติในเลือดปฐมภูมิ (primary dyslipidemia)

2.ไขมันผิดปกติในเลือดทุติยภูมิ (seconary dyslipidemia)

3.ไขมันผิดปกติในเลือดจากอาหาร (dietary dyslipidemia)

ไขมันผิดปกติในเลือดปฐมภูมิ

ภาวะนี้เป็นความผิดปกติจากสาเหตุทางพันธุกรรม  โรคที่พบบ่อยในกลุ่มนี้คือ polygenic hypercholeste-

rolemia, familial hypercholesterolemia (FH) และ familial combined hyperlipidemia

ไขมันผิดปกติในเลือดทุติยภูมิ

ไขมันในเลือดสูงเนื่องมาจากโรคหรือภาวะอื่นๆทำให้ไขมันในเลือดสูงสาเหตุที่สำคัญได้แก่

สาเหตุที่ทำให้ HDL-C ในเลือดต่ำ

ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคอ้วน  การสูบบุหรี่ และยา anabolic steroids, testosterone, progestogen, beta-blockers  โรคเอดส์ โรคไตรั่ว เป็นต้น

ไขมันผิดปกติในเลือดจากอาหาร

การบริโภคอาหารที่ก่อให้เกิดภาวะ LDL-C ในเลือดสูง

คือ อาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูงและ/หรือกรดไขมันอิ่มตัวมากได้แก่ ไขมันสัตว์  หมูสามชั้น  เนย เนื้อสัตว์ที่มีมันมาก  หนังสัตว์  ไส้กรอก ไข่แดง  เครื่องในสัตว์  หอยนางรม และ กะทิ เป็นต้น

อาหารที่ก่อให้เกิดภาวะไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงได้แก่

การรับประทานอาหารที่ให้พลังงานเกินความต้องการของร่างกาย การรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต โดยเฉพาะน้ำตาลฟรุกโทสและซูโครสสูง  การดื่มสุรา เป็นต้น

แนวทางการค้นหาสาเหตุของภาวะไขมันผิดปกติในเลือด

การซักประวัติ

 1. จะต้องซักประวัติการเจ็บป่วยของครอบครัวเกี่ยวกับ
 • ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติประวัติครอบครัว
 • เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดแดงแข็งก่อนวัยอันควรได้แก่ 
  • โรคหลอดเลือดหัวใจ  
  • โรคหลอดเลือดสมอง 
  • โรคหลอดแดงส่วนปลายอุดตัน
 1. ประวัติโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคตับ โรคทัยรอยด์  
 2. ชนิดและปริมาณของอาหารที่รับประทาน การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การออกกำลังกาย และการใช้ยาต่างๆ

การตรวจร่างกาย

 • บันทึกน้ำหนักตัวและความสูง เพื่อคำนวณหา body mass index (BMI) 
 •  ตรวจหา tendon xanthoma, การหนาตัวของ archiles tendon, xanthelasma, corneal arcus, palmar xanthoma, eruptive xanthoma  
 • อาการแสดงของต่อมธัยรอยด์ทำงานต่ำ ภาวะบวม รวมถึงการตรวจ reflex  

ไขมันรอบขอบตา

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ควรตรวจเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ได้แก่ plasma glucose, การทำงานของต่อมธัยรอยด์ (TSH), การ

ทำงานของตับ, creatinine, urine protein