ไขมันดีและไขมันไม่ดี

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดแข็งคือระดับไขมัน cholesterol ในเลือด พบว่ายิ่งมีระดับสูงยิ่งมีความเสี่ยง นอกจากนั้น ชนิดของไขมันในเลือดก็มีความสำคัญพบว่า หากไขมันในเลือดชนิดไม่ดี(LDL Tran fatty acid)สูง จะทำให้เกิดโรคหัวใจสูง หากรับประทานไขมันที่ดีจะลดการเกิดโรคหัวใจ

ชนิดไขมันที่เรารับประทาน

อาหารไขมันที่เรารับประทานมักอยู่ในรูปไขมัน 4 ประเภทได้แก่

  • ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว Monounsaturated fat
  • ไขมันไม่อิ่มตัว Polyunsaturated fat
  • ไขมันอิ่มตัว Saturated fat
  • ไขมันชนิด Trans fatty acid

 

DIETARY FATS
ชนิดไขมัน
แหล่งไขมัน
สถานะเมื่อ อยู่อุณหภูมิห้อง

ผลต่อระดับ

cholesterol ในเลือด

Monounsaturated Olives; olive oil, canola oil, peanut oil; cashews, almonds, peanuts, and most other nuts; avocados ของเหลว ลด LDL; เพิ่ม HDL
Polyunsaturated Corn, soybean, safflower, and cottonseed oils; fish ของเหลว ลด LDL; เพิ่ม HDL
Saturated Whole milk, butter, cheese, and ice cream; red meat; chocolate; coconuts, coconut milk, and coconut oil ของแข็ง เพิ่มทั้ง LDL and HDL
Trans Most margarines; vegetable shortening; partially hydrogenated vegetable oil; deep-fried chips; many fast foods; most commercial baked goods แข็ง หรือกึ่งของแข็ง Raises LDL

อาหารที่มีไขมันไม่ดี

ไข่มันอิ่มตัว Saturated fats

เป็นไขมันที่ได้จากสัตว์เป็นส่วนใหญ่ เช่นจากเนื้อสัตว์ หนังสัตว์ อาหารทะเลบางประเภท เช่นกุ้ง ปลาหมึก หอย นม เนย cheese ไขมันที่ได้จากพืชได้แก่ น้ำมันมะพร้าว น้ำมันปาล์ม กะทิ อาหารเหล่านี้จะทำให้ระดับ cholesterol ในเลือดสูงขึ้น

Tran fatty acid

เป็นไขมันที่ได้จากน้ำมันพืชและไปทำกรรมวิธีเติม hydrogen เข้าไป เติม hydrogenมากเท่าใดไขมันก็จะมีความแข็งมากขึ้นได้แก่ margarine น้ำมันที่ใช้ทอดอาหาร fast food ไขมันชนิดนี้จะทำให้ระดับ cholesterol ในเลือดสูงกว่าไขมันอิ่มตัว รายละเอียดอ่านที่นี่

ไขมันที่ดี

ได้แก่ไขมันที่มี polyunsaturated fats(มีมากในน้ำมันทานตะวัน ข้าวโพด ถั่วเหลือง) หรือ monounsaturated fats(มีมากในน้ำมัน canola, ถั่ว, และน้ำมันมะกอก ) พบว่าการรับประทานไขมันชนิดนี้จะลดระดับ LDL

ตารางแสดงอัตราส่วนของไขมันในน้ำมันพืชแต่ละชนิด
Oils
Saturated Mono-unsaturated Poly-unsaturated Trans
Canola
7 58 29 0
ทานตะวัน Safflower
9 12 74 0
Sunflower
10 20 66 0
ข้าวโพดCorn
13 24 60 0
มะกอกOlive
13 72 8 0
ถั่วเหลืองSoybean
16 44 37 0
ถั่วลิสงPeanut
17 49 32 0
ปาล์มPalm
50 37 10 0
มะพร้าวCoconut
87 6 2 0
Cooking Fats
Shortening
22 29 29 18
น้ำมันหมูLard
39 44 11 1
เนยButter
60 26 5 5
Margarine/Spreads
70% Soybean Oil,ชนิดแข็ง Stick
18 2 29 23
67% Corn & Soybean Oil Spread, ชนิดเหลวTub
16 27 44 11
48% Soybean Oil Spread, Tub
17 24 49 8
60% Sunflower, Soybean, and Canola Oil Spread, Tub
18 22 54 5
*Values expressed as percent of total fat; data are from analyses at Harvard School of Public Health Lipid Laboratory and U.S.D.A. publications.

ไขมันในเลือด การเจาะเลือดตรวจ การรักษา อาหารสำหรับ cholesterol สูง อาหารสำหรับ triglyceride สูง การประเมินความเสี่ยง butter vs magarine ไขมันที่ดีและไม่ดีfb google