หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ไขมันดีและไขมันไม่ดี

ไขมันเป็นสารอาหารที่พบทั้งพืชและสัตว์ ไขมันบางชนิดส่งผลเสียต่อโรคหัวใจ แต่ไขมันบางชนิดมีผลดีต่อโรคหัวใจ ดังนั้นเราควรจะทราบว่าไขมันชนิดไหนเป็นคุณหรือโทษต่อหัวใจปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดแข็งคือระดับไขมัน cholesterol ในเลือด พบว่ายิ่งมีระดับสูงยิ่งมีความเสี่ยง นอกจากนั้น ชนิดของไขมันในเลือดก็มีความสำคัญพบว่า หากไขมันในเลือดชนิดไม่ดี(LDL Cholesterol ,Tran fatty acid)สูง จะทำให้เกิดโรคหัวใจสูง หากรับประทานไขมันที่ดีจะลดการเกิดโรคหัวใจ

ชนิดไขมันที่เรารับประทาน

อาหารไขมันที่เรารับประทานมักอยู่ในรูปไขมัน 4 ประเภทได้แก่

ไขมันเลว

ไขมันดี

อาหารที่มีไขมันเลว

ไขมันเลวคือไขมันที่ส่งผลเสียต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ ไขมันอิ่มตัว และไขมันทรานส์ trans fat อาหารเหล่านี้มักจะเป็นก้อนที่อุณหภูมิห้อง เช่น

ไข่มันอิ่มตัว Saturated fats

เป็นไขมันที่ได้จากสัตว์เป็นส่วนใหญ่ เช่นจากเนื้อสัตว์ หนังสัตว์ อาหารทะเลบางประเภท เช่นกุ้ง ปลาหมึก หอย นม เนย cheese ไขมันที่ได้จากพืชได้แก่ น้ำมันมะพร้าว น้ำมันปาล์ม กะทิ อาหารเหล่านี้จะทำให้ระดับ cholesterol ในเลือดสูงขึ้น

ทั้งไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ควรจะหลีกเลี่ยง

ตัวอย่างอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว saturated fat

อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวส่วนใหญ่พบได้ในเนื้อสัตว์ติดมัน นมและผลิตภัณฑ์นม น้ำมันพืชบางชนิด

การรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงจะเพิ่มระดับคอเลสเตอรอล และ LDL Cholesterol ในเลือดสูงและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

ไขมันทรานส์ Tran fatty acid

เป็นไขมันที่ได้จากน้ำมันพืชและไปทำกรรมวิธีเติม hydrogen เข้าไป เติม hydrogenมากเท่าใดไขมันก็จะมีความแข็งมากขึ้นได้แก่ margarine น้ำมันที่ใช้ทอดอาหาร fast food ไขมันชนิดนี้จะทำให้ระดับ cholesterol ในเลือดสูงกว่าไขมันอิ่มตัว

ไขมันทรานส์เช่นเดียวกับไขมันอิ่มตัวทำให้ระดับ LDL Cholesterol สูงและทำให้ระดับ HDL cholesterol ลดลง ดังนั้นจึงไม่ควรจะรับประทาน

รายละเอียดอ่านที่นี่

 

 

DIETARY FATS
ชนิดไขมัน แหล่งไขมัน สถานะเมื่อ อยู่อุณหภูมิห้อง

ผลต่อระดับ

cholesterol ในเลือด

Monounsaturated Olives; olive oil, canola oil, peanut oil; cashews, almonds, peanuts, and most other nuts; avocados ของเหลว ลด LDL; เพิ่ม HDL
Polyunsaturated Corn, soybean, safflower, and cottonseed oils; fish ของเหลว ลด LDL; เพิ่ม HDL
Saturated Whole milk, butter, cheese, and ice cream; red meat; chocolate; coconuts, coconut milk, and coconut oil ของแข็ง เพิ่มทั้ง LDL and HDL
Trans Most margarines; vegetable shortening; partially hydrogenated vegetable oil; deep-fried chips; many fast foods; most commercial baked goods แข็ง หรือกึ่งของแข็ง Raises LDL

ไขมันดี

ไขมันดีเป็นไขมันที่ส่งผลดีต่อหัวใจ ไขมันเหล่านี้ที่อึณหภูมิห้องจะเป็นของเหลว ได้แก่ Monounsaturated fat และ polyunsaturated fat

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว Monounsaturated Fat

จากการวิจัยพบว่าไขมันชนิดนี้จะลดระดับคอเลสเตอรรอล และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ อาหารที่มีไขมันชนิดนี้ได้แก่

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน Polyunsaturated Fat

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนพบในน้ำมันพืชเป็นส่วนใหญ่ เชื่อว่าไขมันนี้จะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจากจากพบในพืชและยังพบมากในปลาที่มีไขมันสูง Omega-3s ได้แก่

ส่วนพืชที่มีไขมัน omega-6 fatty acids สูงได้แก่

ที่สำคัญจะต้องอ่านฉลากเลือกน้ำมันที่มีไขมันทรานส์ต่ำ หรือไม่มีไขมันทรานส์เป็นส่วนประกอบ

 

ตารางแสดงอัตราส่วนของไขมันในน้ำมันพืชแต่ละชนิด
Oils
Saturated Mono-unsaturated Poly-unsaturated Trans
Canola
7 58 29 0
ทานตะวัน Safflower
9 12 74 0
Sunflower
10 20 66 0
ข้าวโพดCorn
13 24 60 0
มะกอกOlive
13 72 8 0
ถั่วเหลืองSoybean
16 44 37 0
ถั่วลิสงPeanut
17 49 32 0
ปาล์มPalm
50 37 10 0
มะพร้าวCoconut
87 6 2 0
Cooking Fats
Shortening
22 29 29 18
น้ำมันหมูLard
39 44 11 1
เนยButter
60 26 5 5
Margarine/Spreads
70% Soybean Oil,ชนิดแข็ง Stick 18 2 29 23
67% Corn & Soybean Oil Spread, ชนิดเหลวTub 16 27 44 11
48% Soybean Oil Spread, Tub 17 24 49 8
60% Sunflower, Soybean, and Canola Oil Spread, Tub 18 22 54 5
*Values expressed as percent of total fat; data are from analyses at Harvard School of Public Health Lipid Laboratory and U.S.D.A. publications.

 

ไขมันในเลือด การเจาะเลือดตรวจ การรักษา อาหารสำหรับ cholesterol สูง อาหารสำหรับ triglyceride สูง การประเมินความเสี่ยง butter vs magarine ไขมันที่ดีและไม่ดี