หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

ถั่วเหลือง Tran-fatty acid Lecithin ถั่วต่างๆ

ไขมัน Trans fatty acid

เมื่อปีคศ.1960-1970 ประชาชนได้ตระหนักถึง พิษภัยของไขมันอิ่มตัว (Saturated fat) ซึ่งพบมากในไขมันจากสัตว์ น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว น้ำมันหมู กะทิ จึงได้หาหนทางที่จะได้ไขมันชนิดใหม่ที่ไขมัน cholesterol ไม่สูง โดยการนำไขมันชนิดอิ่มตัวมาเติม Hydrogen ทำได้ไขมันที่มีความเสถียรต่อความร้อน ไม่เป็นไข และไม่ถูก oxidation เรียกไขมันชนิดนี้ว่า Trans fatty acid ซึ่งนำมาใช้ในอุตสาหกรรมทำอาหารหลายชนิดได้แก่ การทอดไก่ เค้ก คุกกี้

อาหารประเภทไหนที่มี Trans fatty acid

มีในอาหารประเภททอดทั้งหลายโดยเฉพาะอาหารจานด่วนเช่น crackers, cookies,cakesและอาหารทอดเช่น doughnuts, french fries ไก่ทอด

ความสำคัญของไขมันTrans fatty acidถัวเหลือง

ไขมันมีความสำคัญต่อมนุษย์หลายประการได้แก่

ผลเสียของไขมัน Trans fatty acid

จากรายงานที่ผ่านมาพบว่าการรับประทานไขมันชนิดนี้จะทำให้ระดับไขมันเปลี่ยนไป คือ

ผลเสียต่อสุขภาพ

มีรายงานถึงผลเสียต่อสุขภาพของคนที่รับประทานอาหารที่มี Trans fatty acid

คนที่มีน้ำหนัก 60 กิโลกรัมต้องการพลังงานวันละ 2000 กิโลแคลอรีจะรับประทานไขมัน Trans fatty acid ได้ไม่เกินวันละ 20 กรัม ลองดูอาหารที่เรารับประทานว่ามีปริมาณไขมันเท่าใด

ชนิดของอาหาร ปริมาณที่รับประทาน ปริมาณไขมันทั้งหมด ปริมาณไขมันอิ่มตัว ปริมาณไขมันไม่อิ่มตัว ปริมาณไขมัน Trans fatty acid
Cookies          
chocolate sandwich cookie 3 ชิ้น 7 กรัม 1.5 กรัม .5 poly/2.5 mono 2.5 กรัม
chocolate ship cookie 3 ชิ้น 8 กรัม 2.5 กรัม 0 5.5 กรัม
craker cookies 24 ชิ้น/ 30 กรัม 4.5 กรัม 1กรัม 0 3.5 กรัม
Cracker          
salt cracker 5 ชิ้น / 14 กรัม 1.5 กรัม 0 0 1.5 กรัม
Cheese cracker 29 ชิ้น /30 กรัม 4.5 กรัม 1กรัม 0 3.5 กรัม
Chips          
มันฝรั่ง 13 ชิ้น 9-10 กรัม 1.5-3 กรัม 0 7-7.5 กรัม
ข้าวโพดทอด 10 ชิ้น 10 กรัม 1 กรัม 0 9 กรัม

เคล็ดลับในการลดไขมัน Trans fatty acid

สรุป

ไขมัน Trans fatty acid ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายทำให้ไขมันในเลือดสูงขึ้นซึ่งเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ แนะนำให้รับประทานไขมันไม่เกินร้อยละ 30 และเป็นไขมันอิ่มตัวไม่เกินร้อยละ 10 องค์การอาหารและยาของอเมริกาให้แจ้งปริมาณของ Trans fatty acid ในฉลากอาหารในปี 2006

ถั่วเหลือง

ประโยชน์ของของนำมัน omega-3 fatty acids

ไขมันในเลือดสูง จะเลือก butter หรือ magarine ถั่วต่างๆ ไขมันที่ดีและไขมันที่ไม่ดี การลดไขมัน

ไขมันในเลือดสูง | จะเลือก butter หรือ magarine | ถั่วต่างๆ | ไขมันที่ดีและไขมันที่ไม่ดี | การลดไขมัน | น้ำมันปลา | ปริมาณไขมันในอาหาร | ไขมัน Trans fatty acids

   

fb google