หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

มารับประทานถั่วกัน

ถั่วเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูง มีไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งเป็นประโยขน์ต่อร่างกายในปริมาณที่สูงในปริมาณร้อยละ 80 ของพลังงานทั้งหมด

ไขมันในถั่วเป็นกรดไขมันที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย เช่น linoleic และ linolenic acid ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อระบบการเจริญเติบโต ผิวหนัง ผม การควบคุมความดันโลหิต ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบการแข็งตัวของเลือด

ไขมันในถั่วเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน polyunsaturated fats และไขมันอิ่มตัวเชิงเดี่ยว Monounsaturated fats ไขมันนี้จะเพิ่ม HDL ซึ่งเป็นไขมันที่ป้องกันเส้นเลือดตีบ

นอกจากนั้นถัวยังประกอบไปด้วยวิตามินอี ใยอาหาร magnesium copper ถั่วต่างๆphosphorus,potassium,selenium,ปัจจุบันองค์การอาหาร และยาของอเมริกาได้แนะนำให้รับประทานถั่ววันละ 1 กำมือเพื่อลดไขมัน cholesterol โดยทั่วไปถั่วจะมีผลดีต่อร่างกายดังต่อไปนี้

ประโยชน์ของถั่ว Almond

ถั่วมีผลดีต่อโรคหัวใจ

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบมีสาเหตุจากพันธุกรรม และพฤติกรรม พฤติกรรมที่สำคัญได้ การออกกำลังกาย อ้วน และการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะอาหารหวาน มัน เค็ม แต่อาหารที่สามารถป้องกันโรคหัวใจโดยเฉพาะถั่ว เช่น ถั่ว almonds, walnuts, hazelnuts และ macadamias(ของไทยน่าจะมีการวิจัยว่าถั่วลิสง เม็ดมะม่วงหินมะพรานมีประโยชน์หรือไม่)หากรับประทานประจำจะลดอุบัติการณ์ของโรคหัวใจได้ร้อยละ 30-50 ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากถั่วไปลดไขมันไม่ดี LDL เพิ่มไขมันที่ดี HDL และยังช่วยลดความดันโลหิต(Dash Diet)

ถั่วกับโรคอ้วน

แม้ว่าถั่วจะมีส่วนประกอบสำคัญคือไขมัน แต่การรับประทานถั่วโดยยึดหลักการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่และกำหนดมิให้ได้รับพลังงานเกินความจำเป็น ทั้งนี้ ปริมาณไขมันที่มีในถั่ว fiber ที่อยู่ในถั่วจะทำให้คนที่รับประทานอาหารอิ่มไม่อยากรับประทานอาหารอื่น

มีการศึกษาถึงผลการรับประทานถั่ว Almond พบว่าการรับประทานถั่วนี้ไม่ทำให้น้ำหนักหรือระดับ cholesterol ในเลือดเพิ่มขึ้น เนื่องจากไขมันบางส่วนไม่ถูกดูดซึม

เราจะเพิ่มการรับประทานถั่วได้อย่างไร

การรับประทานถั่วมากพอประมาณจะช่วยป้องกันโรคดังกล่าว ดังนั้นการวางแผนรับประทานอาหารจำพวกถั่วจึงมีความจำเป็นทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้อ้วน

ถั่ว Walnut และสุขภาพ

ผลการศึกษาถึงผลดีของถั่ว Walnut ต่อสุขภาพ

ตารางข้างล่างแสดงปริมาณสารอาหารของถั่วหนัก 100 กรัม

nutrient

Units

Almonds

Cashews

Hazelnuts Macadamias

Calories

kcal

580

570

630

720

Protein

g*

21

15

15

8

Total Fat

g

51

46

61

76

Saturated Fat

g

4

9

4

12

Monounsaturated Fat

g

32

27

46

59

Polyunsaturated Fat

g

12

8

8

1.5

Linoleic acid (18:2)

g

12

7.66

7.83

1.30

Linolenic acid (18:3)

g

0

0.16

0.09

0.20

Cholesterol

mg**

0

0

0

0

Carbohydrate

g

20

33

17

13

Fiber

g

12

3

10

8

Calcium

mg

248

45

114

70

Iron

mg

4.30

6.00

4.70

2.65

Magnesium

mg

275

260

163

118

Phosphorus

mg

474

490

290

198

Potassium

mg

728

565

680

363

Sodium

mg

1

16

0

4

Zinc

mg

3.36

5.60

2.45

1.29

Copper

mg

1.11

2.22

1.72

0.57

Manganese

mg

2.53

0.83

6.17

3.04

Selenium

mcg***

2.80

11.70

2.40

3.60

Vitamin C

mg

0

0

6.30

0.70

Thiamin

mg

0.24

0.20

0.64

0.71

Riboflavin

mg

0.81

0.20

0.11

0.09

Niacin

mg

3.92

1.40

1.80

2.27

Pantothenic acid

mg

0.35

1.22

0.92

0.60

Vitamin B6

mg

0.13

0.26

0.56

0.36

Folate

mcg

29

69

113

10

Vitamin B12

mcg

0

0

0

0

Vitamin A

IU****

5

0

20

0

Vitamin K

mcg

0

34.70

14.20

n/a

Vitamin E


Tocopherol, alfa

mg

25.87

0.92

15.03

0.57

Tocopherol, beta

mg

0.43

n/a

0.33

0

Tocopherol, gamma

mg

0.89

n/a

0

0

Tocopherol, delta

mg

0.25

n/a

0

0

Total phytosterols

mg

120

158

96

114

Stigmasterol

mg

4

n/a

1

0

Campesterol

mg

5

n/a

6

7

Beta-sitosterol

mg

111

n/a

89

107

Carotenoids


Carotene, beta

mcg

3

0

11

0

Carotene, alfa

mcg

0

0

3

0

Cryptoxanthin, beta

mcg

0

0

0

n/a

Lutein + zeaxanthin

mcg

1

23

92

n/a


nutrient

Units

Peanuts

Pecans Pistachios Walnuts

Calories

kcal

590

690

570

650

Protein

g*

24

9

21

15

Total Fat

g

50

72

46

65

Saturated Fat

g

7

6

6

6

Monounsaturated Fat

g

25

41

24

9

Polyunsaturated Fat

g

16

22

14

47

Linoleic acid (18:2)

g

16

21

13.64

38

Linolenic acid (18:3)

g

0

1

0.26

9

Cholesterol

mg**

0

0

0

0

Carbohydrate

g

22

14

28

14

Fiber

g

8

10

10

7

Calcium

mg

54

70

110

98

Iron

mg

2.26

2.53

4.20

2.91

Magnesium

mg

176

121

120

158

Phosphorus

mg

358

277

485

346

Potassium

mg

658

410

1,042

441

Sodium

mg

6

0

10

2

Zinc

mg

3.31

4.53

2.30

3.09

Copper

mg

0.67

1.20

1.32

1.59

Manganese

mg

2.08

4.50

1.27

3.41

Selenium

mcg***

7.50

3.80

9.30

4.90

Vitamin C

mg

0

1.10

2.30

1.30

Thiamin

mg

0.44

0.66

0.84

0.34

Riboflavin

mg

0.10

0.13

0.16

0.15

Niacin

mg

13.52

1.17

1.42

1.12

Pantothenic acid

mg

1.39

0.86

0.51

0.57

Vitamin B6

mg

0.26

0.21

1.27

0.54

Folate

mcg

145

22

50

98

Vitamin B12

mcg

0

0

0

0

Vitamin A

IU****

0

56

262

20

Vitamin K

mcg

0

3.50

13.20

2.70

Vitamin E


Tocopherol, alfa

mg

6.93

1.40

1.93

0.70

Tocopherol, beta

mg

n/a

0.39

0.14

0.15

Tocopherol, gamma

mg

n/a

24.44

22.45

20.83

Tocopherol, delta

mg

n/a

0.47

0.73

1.89

Total phytosterols

mg

n/a

102

214

72

Stigmasterol

mg

n/a

3

4

1

Campesterol

mg

n/a

5

10

7

Beta-sitosterol

mg

n/a

89

199

64

Carotenoids


Carotene, beta

mcg

0

29

157

12

Carotene, alfa

mcg

0

0

0

0

Cryptoxanthin, beta

mcg

0

9

0

0

Lutein + zeaxanthin

mcg

0

17

1,205

9

บทสรุป

สมุนไพร

   

 


fb google