หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ

การรักษาโรคด้วยสมุนไพร

สมุนไพรจัดเป็นอาหารเสริมชนิดหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วยพืช หรือส่วนประกอบของพืช อาจจะทำเป็นแคปซูล หรือชนิดน้ำ สมุนไพรบางชนิดมีประวัติการใช้อย่างยาวนาน และบอกต่อถึงประสิมธิภาพ แต่ก็มีสมุนไพรอีกหลายชนิดที่มีผลเสียต่อสุขภาพดังนั้นก่อนใช้ควรจะปรึกษาแพทย์ ข้อที่ต้องคำนึงก่อนการใช้สมุนไพร

แม้ว่าเทคโนโลยี่จะมีความก้าวหน้าอย่างมากมายแต่ความเชื่อทางการแพทย์แผนโบราณ หรือแพทย์พื้นบ้านรวมทั้งสมุนไพรก็มีมาอย่างต่อเนื่อง ความเชื่อดังกล่าวสามารถแพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ทำให้คนซีกโลกหนึ่งหันมาใช้สมุนไพรของอีกซีกโลกหนึ่งได้อย่างง่ายงาย ปริมาณการค้าสมุนไพรก็มีอัตราการเจริญอย่างต่อเนื่อง ท่านผู้อ่านที่คิดจะใช้สมุนไพรพื้นบ้านหรือจากต่างประเทศต้องหาความรู้เพื่อที่จะใช้ยาได้อย่างปลอดภัยและมีประโยชน์สูงสุด ไม่ตกเป็นเครื่องมือของศื่อโฆษณา

นอกจากสมุนไพรแล้วยังนิยมรับประทานวิตามิน อาหารเสริม รวมทั้งสารอาหารต่างอีกมากมาย เนื้อหาในบทนี้จะนำเสนอข้อมูลที่พอจะมีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนถึงผลดีและผลเสีย แต่อย่างไรก็ตามการจะรับประทานทั้งสมุนไพรหรืออาหารเสริมควรจะอยู่ในความดูแลของแพทย์ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยาเป็นประจำ

สำหรับท่านที่รับประทานสมุนไพรเป็นประจำ อาจจะคิดว่าไม่อันตรายเนื่องจากเป็นสารที่มาจากธรรมชาติ แต่อย่าลืมว่าสารจากธรรมชาติก็อาจจะมีสารเคมีบางอย่างที่อาจจะทำอันตราย หรืออาจจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับยาที่เรารับประทานเป็นประจำ ดังนั้นสำหรับผู้ที่เป็นโรคดังต่อไปนี้และต้องการสมุนไพรต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ

ยาเม็ดกระเทียม Garlic อ่านที่นี่

เมื่อใช้กระเทียมร่วมกับยาป้องกันเส้นเลือดตีบอาจจะทำให้เลือดออก หากท่านเป็นเบาหวาน กระเทียมอาจจะทำให้น้ำตาลท่านต่ำลง ต้องคอยติดตามระดับน้ำตาล ท่านไม่ควรรับประทานกระเทียมหากท่านรับประทานยาดังต่อไปนี้ี้

ขิง

สมุนไพรอื่น

   


fb google