หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

กระเทียม

กระเทียมจัดเป็นพืชในตระกูล lily family, Allium genus ซึ่งมีกระเทียม หัวหอม ต้นหอม สารเคมีที่สำคัญได้แก่ allicin ซึ่งเป็นสารเคมีสำหรับการรักษา และเกิดกลิ่น

ได้มีการนำกระเทียมมาใช้ในการป้องกันและรักษาโรคหลายโรคเป็นต้นว่า โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดแข็ง บางท่านใช้กระเทียมในการป้องกันโรคมะเร็ง เช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งกะเพาะอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก ข้อเสื่อม และอีกมากมาย

ประโยชน์ของกระเทียม

กระเทียมอาจจะมีผลในการรรักษาโรคต่อไปนี้กระเทียม

กระเทียมอาจจะไม่มีผลในการรรักษาโรคต่อไปนี้

ยังขาดหลักฐานในการสรุปผลการรักษา

กระเทียมป้องกันมะเร็งได้จริงหรือไม่

จากการศึกษาพบว่าสารที่สะกัดจากกระเทียม สามารถสกัดขบวนการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง จากการศึกษาโดยการสังเกตทั้งหมด 37 การศึกษา พบว่ามีการศึกษา 28 การศึกษาพบว่ากระเทียมสามารถป้องกันมะเร็งได้โดยเฉพาะมะเร็ง ต่อมลูกหมาก และกระเพาะอาหาร กลไกการป้องกันเชื่อเกิดจากสาร allyl sulfurซึงมีอยู่ในกระเทียม สารนี้จะช่วยให้เนื้องอกเจริญช้าลง การปลอกเปือก หรือการหั่นจะทำให้กระเทียมหลั่ง enzyme ชื่อว่า allinase ซึ่งจะทำให้เกิดสาร diallyl disulfide (DADS) ซึ่งเป็นสารต่อต้านมะเร็ง

ดังนั้นจึงแนะนำว่าควรจะหั่นหรือปลอกเปือกกระทิงทิ้งไว้ 15 นาทีแล้จึงนำมาปรุงอาหาร

ความปลอดภัยในการใช้กระเทียม

การใช้กระเทียมร่วมกับยาชนิดอื่น

กระเทียมจะมีผลต่อยาชนิดอื่นดังนี้

ผลกระทบมาก

ผลกระทบปานกลาง

ขนาดและวิธีการใช้

การรับประทาน

สรุป

ข้อมูลจากจุฬา

ข้อมูลจากมหิดล

ข้อมูลจากอย.

หน้าหลัก

สมุนไพร

   

fb google