อาหารไขมัน


อาหารไขมันส่วนใหญ่ไม่เป็นดีต่อสุขภาพ การเลือดรับประทานอาหารไขมันจะทำให้ป้องกันโรคได้ ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว saturated fat ,transfatty acid ขณะเดียวกันให้เลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว monounsaturated fat เช่นน้ำมันมะกอก

ไขมัน

ข้อแนะนำ

 • ให้รับประทานไขมันอิ่มตัวน้อยกว่าร้อยละ 10ของพลังานที่ได้จากอาหาร หรือรับประทานcholesterol น้อยกว่า 300 กรัมต่อวันโดยหลีกเลี่ยง tranfatty acid
 • รับประทานไขมันประมาณร้อยละ 20-35 %ของพลังงานทั้งหมดโดยไขมันที่ได้ควรจะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน และไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว โดยรับประทาน ปลา ถั่ว น้ำมันพืช
 • เลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมัน หรือติดหนัง นมก็ใช้นมพร่องมันเนย
 • เลือกอาหารที่ไขมันต่ำ โดยเฉพาะ tranfatty acid และไขมันอิ่มตัว
 • ปริมาณไขมันที่รับประทานขึ้นกับอายุ 2-4 ปีให้รับประทานไขมันได้ร้อยละ 30-35 อายุ 4-18 ปีให้รับได้ 25-35
 • หากรับประทานมากกว่าร้อยละ 35 จะทำให้ไขมันอิ่มตัวในเลือดสูงและมีปัญหาเรื่องน้ำหนัก
 • การที่จะลดไขมันในเลือดต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันทั้งสองต่ำดังแสดงในตารางข้างล่างนี้
 • แหล่งอาหารที่ให้ไขมัน omega-6 polyunsaturated fatty acids ได้แก่ น้ำมันพืช เช่น น้ำมันถั่วเหลือง ทานตะวัน ข้าวโพด อ่านเรื่อง omega
 • น้ำมันพืชที่ให้ไขมัน omega-3 polyunsaturated fatty acids (?-linolenic acid) ได้แก่ น้ำมันถั่วเหลือง oil, canola oil, walnuts, and flaxseed
 • ส่วนปลาจะให้ไขมัน Eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA)

ปริมาณไขมันอิ่มตัวในอาหารชนิดต่างๆ(25.5 กรัม)
Food Group Contribution
(percent of total sat fat consumed)
Cheese 13.7
Beef 11.7
Milk 7.8
Oils 4.9
Ice cream/sherbet/frozen yogurt 4.7
Cakes/cookies/quick breads/doughnuts 4.7
Butter 4.6
Other fatsb 4.4
Salad dressings/mayonnaise 3.7
Poultry 3.6
Margarine 3.2
Sausage 3.1
Potato chips/corn chips/popcorn 2.9
Yeast bread 2.6
Eggs 2.3

ปริมาณไขมันอิ่มตัวและพลังงานในอาหารที่รับประทาน
ชนิดอาหาร ปริมาณ ไขมันอิ่มตัว (กรัม) ปริมาณพลังงาน

Cheese

 • Regular cheddar cheese
 • Low-fat cheddar cheese

 

 • 1 oz
 • 1 oz

 

 • 6.0
 • 1.2

 

 • 114
 • 49

Ground beef

 • Regular ground beef (25% fat)
 • Extra lean ground beef (5% fat)

 

 • 3 oz (cooked)
 • 3 oz (cooked)

 

 • 6.1
 • 2.6

 

 • 236
 • 148

Milk

 • Whole milk (3.24%)
 • Low-fat (1%) milk

 

 • 1 cup
 • 1 cup

 

 • 4.6
 • 1.5

 

 • 146
 • 102

Breads

 • Croissant (med)
 • Bagel, oat bran (4")

 

 • 1 medium
 • 1 medium

 

 • 6.6
 • 0.2

 

 • 231
 • 227

Frozen desserts

 • Regular ice cream
 • Frozen yogurt, low-fat

 

 • 1/2 cup
 • 1/2 cup

 

 • 4.9
 • 2.0

 

 • 145
 • 110

Table spreads

 • Butter
 • Soft margarine with zero trans

 

 • 1 tsp
 • 1 tsp

 

 • 2.4
 • 0.7

 

 • 34
 • 25

Chicken

 • Fried chicken (leg with skin)
 • Roasted chicken (breast no skin)

 

 • 3 oz (cooked)
 • 3 oz (cooked)

 

 • 3.3
 • 2.9

 

 • 212
 • 140

Fish

 • Fried fish
 • Baked fish

 

 • 3 oz
 • 3 oz

 

 • 2.8
 • 1.5

 

 • 195
 • 129

ปริมาณ trans fatty acid ในอาหาร
ประเภทอาหาร %ปริมาณไขมัน trans
Cakes, cookies, crackers, pies, bread, etc. 40
Animal products 21
Margarine 17
Fried potatoes
8
Potato chips, corn chips, popcorn 5
Household shortening 4
Other 5
ปริมาณไขมันอิ่มตัวที่รับประทานได้ไม่เกิน10%ของพลังงาน
พลังงานที่รับประทาน(แคลอรี่ี) ปริมาณไขมันอิ่มตัว(กรัม)
1600 18 หรือน้อยกว่า
2000 20 หรือน้อยกว่า
2200 24 หรือน้อยกว่า
2500 25 หรือน้อยกว่า
2800 31 หรือน้อยกว่า

 

ไขมันในเลือดสูง จะเลือก butter หรือ magarine ถั่วต่างๆ ไขมันที่ดีและไขมันที่ไม่ดี การลดไขมัน น้ำมันปลา ปริมาณไขมันในอาหาร