เนยเทียม Margarine

 

เนยเทียมทำมาจากน้ำมันพืช เช่นน้ำมันถั่วเหลือง หรือน้ำมันดอกทานตะวัน โดยนำมาเพิ่มความดัน ความร้อน ใส่ hydrogen และการเร่ง catalyst ทำให้น้ำมันพืชทนต่อความร้อน และเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็ง

ดังนั้นส่วนประกอบที่สำคัญคือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน polyunsaturated Omega-6 fatty acids และไขมัน trans fat ซึ่งทำให้เกิดโรคหัวใจ

ก่อนหน้านี้เนยเทียมจะประกอบไปด้วยไขมันทรานส์เป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันได้มีการผลิตเนยเทียมที่ไม่มีไขมันทรานส์(ต้องน้อยกว่า 0.5 กรัมต่ออาหารหนึ่งมื้อ) ดังนี้ควารจะอ่านฉลากอาหารทุกครั้ง โดยหลีกเลี่ยงน้ำมันหรือเนยที่มีคำว่า "hydrogenated

ส่วนเนยแท้ทำจากน้ำนมดังนั้นจึงมีไขมันอิ่มตัวมาก

ผลต่อไขมันในเลือด

เนยเทียมจะมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนมากซึ่งจะลดไขมันไม่ดี LDL และ HDL เนยเทียมทำจากน้ำมันพืชดังนั้นจึงมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนซึ่งจะลด LDL ซึ่งจะน่าจะลดอัตราการเกิดโรคหัวใจ แต่เนื่องจากศึกษา

พบว่าการรับประทานไขมันสูงมีผลต่อโรคหัวใจต่างกัน

  • การศึกษาในอเมริกาพบว่าการรับประทานไขมันจากนมเพิ่มขึ้นจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจเพิ่มขึ้น แต่การศึกษาในออสเตรเลียพบว่าว่าการรับประทานไขมันจากนมลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจลดลง เนื่องจากวัวที่เลี้ยงในอเมริกาใช้อาหารสำเร็จรูป ส่วนในประเทศออสเตรเรียเลี้ยงวัวด้วยหญ้าทำให้น้ำนมจากวัวประเทศออสเตรเรียมีวิตามิน K2 และ Omega ซึ่งป้องกันโรคหัวใจ และยังพบอีกว่าคนที่รับประทานเนยเทียมจะเสียชีวิตจากโรคหัวใจสูงกว่า

จึงมีคำแนะนำว่า

  • ให้หลีกเลี่ยงเนยเทียม หรือน้ำมันที่มีไขมันทรานส์ เพราะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ(ปัจจุบันมีผู้ผลิตเนยเทียมที่มีไขมันทรานส์ต่ำ)
  • ส่วนเนย หรือนมวันให้รับประทานนมวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าธรรมชาติ