การตรวจหาระดับไขมัน cholesterol ในเลือด


 

ประเทศอเมริกาแนะนำให้ประชาชนที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ควรจะได้รับการตรวจหาระดับไขมัน cholesterol ในเลือด และหากปกติแนะนำให้ตรวจทุก 5 ปี สำหรับในประเทศไทยได้แนะนำ การคัดกรองภาวะระดับไขมันเลือดดังนี้การตรวจไขมันให้อดอาหาร 9-12 ชั่วโมงการตรวจหาระดับไขมันในเลือดเราจะเลือดตรวจหาไขมันทั้งหมด 4 ชนิดด้วยกัน

 

การคัดกรองระดับไขมันในเลือดในประเทศไทย

แนวทางสำหรับประชาชนทั่วไป

 • อายุมากกว่า 35 ขวบและไม่มีปัจจัยเสี่ยงให้ตรวจระดับ cholesterol อย่างเดียว หากระดับ cholesterol มากกว่า 240 มก.%จึงตรวจหา triglyceride,HDL
 • อายุมากกว่า 45 ปีสำหรับผู้ชาย 55 ปีสำหรับผู้หญิงให้ตรวจหา cholesterol,triglyceride,HDL,LDL

สำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง

 1. ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแดงแข็งได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ประวัติสูบบุหรี่ ประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจขาดเลือด อัมพาต อัมพฤกษ์ หรือไขมันสูง
 2. ผู้ที่มีโรคหลอดเลือดแดงแข็ง เช่น โรคหัวใจขาดเลือด อัมพาต อัมพฤกษ์

ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องเจาะเลือดตรวจหา cholesterol triglyceride,HDL,LDL

 1. Total Cholesterol
 2. Triglyceride
 3. High density lipoprotein ไขมันที่ดี
 4. Low density lipoprotein ไขมันที่ไม่ดี

การเจาะเลือดจะเจาะเลือด TC, TG, HDL-C, และ LDL-C, 

การเจาะเลือดต้องงดอาหารหรือไม่

หากเจาะเลือดตรวจเฉพาะ Cholesterol ก็ไม่จำเป็นต้องงด หากต้องการตรวจ Triglyceride ก็ต้องงดอาหาร 12 ชั่วโมง

การเตรียมตัวก่อนเจาะเลือดหาไขมัน

 1. ต้องอดอาหารก่อนตรวจเลือดไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ให้ดื่มน้ำเปล่าได้
 2. ในระยะ 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาให้รับประทานอาหารที่เคยรับประทานอยู่
 3. ผู้ที่เจ็บป่วยหนักหรือได้รับการผ่าตัดควรตรวจวัดระดับไขมันในเลือดหลังจากหายป่วยแล้ว 3 เดือน สำหรับผู้ที่เจ็บเล็กน้อยสามารถตรวจวัดระดับไขมันในเลือดได้เมื่อหายจากเจ็บป่วย 3 สัปดาห์
 4. ให้เจาะท่านั่ง เพราะการเจาะท่านอนจะต่ำกว่าท่านั่งเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของระดับพลาสม่า
 5. ต้องระบุว่าจะใช้พลาสม่าหรือซีรั่มในการตรวจวัดระดับไขมัน ระดับไขมันในพลาสม่าจะต่ำกว่าในซีรั่มร้อยละ 4
 6. สำหรับผู้ที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันควรตรวจภายใน 12 ชั่วโมงแรกหรือหลังจากเกิดอาการ 6 สัปดาห์

ไขมันในเลือด cholesterol

การแปรผลเลือด

Total Cholesterol Level

Category
น้อยกว่า 200mg/dL ค่าไขมันที่ต้องการ
200-239 mg/dL สูงปานกลาง
240mg/dL และหรือมากกว่า สูง

LDL (Bad) Cholesterol Level

LDL Cholesterol Category
น้อยกว่า 100mg/dL ค่าที่ต้องการ
100-129mg/dL สูงเล็กน้อย
130-159 mg/dL สูงปานกลาง
160-189 mg/dL สูง
190 mg/dL และหรือสูงกว่า สูงมาก

HDL (Good) Cholesterol Level

HDL Cholesterol Category
น้อยกว่า 40 mg/dL จะเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจ
40—59 mg/dL ยิ่งสูงยิ่งดี
60 mg/dL and higher ป้องกันโรคหัวใจ

หากคุณเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคเบาหวานแพทย์จะรักษาไขมันในเลือดให้ต่ำลง ให้ปรึกษากับแพทย์ว่าจะตั้ง

เป้าหมายระดับไขมัน

จะต้องเจาะเลือดตรวจไขมันเมื่อไร

 • เจาะทุก 5 ปีหากคุณอยู่ในช่วงอายุ 40-75ปี
 • เจาะทุก 12 เดือนหากคุณรับประทานยาลดไขมันในเลือด
 • สำหรับครอบครัวที่มีพันธุกรรมไขมันในเลือดสูงให้เริ่มเจาะเลือดตั้งแต่อายุ 10 ปี
 • ยาติสายตรงของคนที่ป่วยไขมันในเลือดสูง

ไขมันในเลือดของเรา

เมื่อแพทย์สั่งตรวจไขมันในเลือดแพทย์จะให้เจาะตรวจ

 1. ไขมันคอเลสเตอรอลรวม
 2. คอเลสเตอรอลชนิดไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ (LDL)
 3. คอเลสเตอรอลชนิดไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDL)
 4. ไตรกลีเซอร์ไรด์

อัตราส่วนไขมันที่สำคัญ

 • ระดับ non-HDL cholesterol สำหรับผู้ใหญ่ควรมีค่าน้อยกว่า 130 mg/dL ค่ายิงสูงยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ค่านี้ได้จากเอาค่าคอเลสเตอรอลรวมลบด้วยค่าคอเลสเตอรอลดี (HDL)
 • อัตราส่วน non-HDL cholesterol หารด้วย HDL ถ้าเกิน5 แสดงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ค่าที่เราต้องการคือน้อยกว่า3.5
 • อัตราส่วนคอเลสเตอรอลรวมหารด้วยHDL ค่าที่ต้องการคือน้อยกว่า 4.5 ค่า 2-3ถือว่าดี
 • อัตราส่วน LDL: HDL อัตราส่วน นี้เปรียบเทียบปริมาณคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี (LDL) กับระดับคอเลสเตอรอลที่ดี (HDL) ของคุณ คุณต้องการอัตราส่วนที่น้อยกว่า 3.5 หรือน้อยกว่า 2.5 ในการคำนวณอัตราส่วนของคุณ ให้หาร LDL ด้วย HDL
  ตัวอย่างเช่น HDL ของคุณคือ 55 และ LDL คือ 100
  100 หารด้วย 55 เท่ากับอัตราส่วน 1.8
 • ไตรกลีเซอไรด์ : อัตราส่วน HDL อัตราส่วน ไตรกลีเซอไรด์ต่อ HDL ที่ดีที่สุด น้อยกว่า 2
  ในการคำนวณอัตราส่วนไตรกลีเซอไรด์ต่อ HDL ให้หารไตรกลีเซอไรด์ด้วย HDL
  ตัวอย่างเช่น ระดับไตรกลีเซอไรด์ของคุณคือ 200 และ HDL ของคุณคือ 55
  200 หารด้วย 55 เท่ากับอัตราส่วน 3.6 การจะทำให้อัตราส่วนนี้ดีขึ้นทำได้โดยลดไตร์กลีเซอร์ไรด์ และเพิ่ม HDL

 

การเจาะเลือดตรวจไขมันในเลือด

ไขมันในเลือด การเจาะเลือดตรวจ การรักษา อาหารสำหรับ cholesterol สูง อาหารสำหรับ triglyceride สูง การประเมินความเสี่ยง butter vs magarine ไขมันที่ดีและไม่ดี

เพิ่มเพื่อน

Google