สาเหตุของคอเลสเตอรอล cholesterol ในเลือดสูง


สาเหตุของคอเลสเตอรอลในเลือดสูงแบ่งเป็น

ปัจจัยที่คุมได้

1สาเหตุของพฤติกรรม

หากเรามีพฤติกรรมไม่ดีซ้ำวากก็จะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงพฤติกรรมดังกล่าวสามารถปรับหรือเปลี่ยนแปลงได้ พฤติกรรมดังกล่าวได้แก่

 

 

1การรับประทานอาหาร

การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักอนามัยจะทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคอ้วนลงพุงปัจจัยเกี่ยวกับอาหารที่ผลต่อสุขภาพได้แก่

 • สัดส่วนของอาหารก็มีผลต่อสุขภาพ พบว่าการรับประทานอาหารที่สัดส่วนไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดโรคเรื้อรังในอนาคต ส่วนส่วนอาหารที่เหมาะสมคือแบ่งจานออกเป็นสี่ส่วน ผักผลไม้:แป้งหรือข้าว:โปรตีนหรือเนื้อสัตว์โดยมีอัตราส่วน 2:1:1
  • ผักจะรับประทานเป็นผักสดหรือผักปรุงสุกก็ได้ แต่ควรจะเป็นผักหลายๆสี
  • ส่วนแป้งก็ควรจะเป็นข้าวกล้อง หรือธัญพืช ซึ่งจะลดการเกิดโรคเบาหวาน
  • โปรตีนควรจะเป็นเนื้อไก่ไม่ติดหนัง หรือเนื้อปลา เนื้อหมูไม่ติดมันหลีกเลี่ยงเนื้อสีแดง เนื้อติดมันพวกถั่วต่างๆ

2-1-1

 • ปริมาณของอาหารก็มีความสำคัญ หากรับประทานอาหรเกินความต้องการก็จะทำให้เกิดโรคอ้วนคนทั่วไปจะรับประทานอาหาร2000กิโลแครอรี
 • การรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง ซึ่งพบมากในไขมันจากสัตว์ น้ำมันปามล์ หรือไขมันทรานส์ ซึ่งพบในอาหารที่ใช้ำน้ำมันทอดซ้ำ เนยเทียม เบเกอรี่ทั้งหลาย ก็จะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
 • การรับประทานอาหารเค็มก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง

เมื่อท่านได้มีการปรับอาหารระดับไขมันคอเลสเตอรอลจะลดลงให้เห็นใน 3-4 สัปดาห์2การออกกำลังกาย

ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

 • การควบคุมน้ำหนัก ยิ่งออกกำลังกายหนักจะนานจะช่วยในการลดน้ำหนัก
 • ผู้ที่ออกกำลังกายจะมีความสุขและอารมณ์ดีมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ออกกำลัง และผู้ที่มีความสุขก็จะมีการเคลื่อนไหวของร่างกายมากกว่า
 • ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ จากการศึกษาพบว่าผู้ที่ออกกำลังกาย และผู้ที่รับประทานยาเพื่อป้องกันโรคหัวใจได้ผลพอๆกัน
 • ทำให้นอนหลับได้เร็วและหลับสนิท พบว่าหลังออกกำลังกายประมาณสี่เดือนจึงจะเห็นผลเรื่องการนอนหลับได้ชัดเจน
 • ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง และมีความยืดหยุนสูง ป้องกันโรคกระดูกพรุน กล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่ซึ่งจะทำให้มีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น
 • การออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มความจำ
 • มีความทนต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่นลดการเกิดโรคเบาหวานลงร้อยละ50 ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด ลดการเกิดโรคหัวใจลงร้อยละ35 โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดในสมอง ลดการเกิดโรคมะเร็งเต้านมลงร้อยละ20
 • มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น

3อ้วนลงพุงที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 30 หรือมีเส้นรอบเอวมากกว่า 90 และ80ซม ในชายและหญิง

4การสูบบุหรี่

2สาเหตุไขมันคอเลสเตอรอลสูงเนื่องจากโรคหรือภาวะอื่น

ยาที่ใช้รักษา หรือโรคบางโรคก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ภาวะหรือโรคที่ทำให้ระดับไขมันคอเลสเตอรอลสูงได้แก่

3สาเหตุของพันธุกรรมได้แก่โรค

 • Familial* Hypercholesterolaemia (FH)
 • ​Familial* Combined Hyperlipidaemia (FCH)
 • ​Type 3 Hyperlipidaemia
 • ​Polygenic Hypercholesterolaemia 
 • Lysosomal Acid Lipase Deficiency (LALD)

การแก้ไข

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงที่สามารถควบคุมได้ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องเช่น

นอกจากนั้นยังมีโรคหรือยาบางชนิดที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง

อาหาร

อาหารที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงได้แก่ ไขมันที่มาจากสัตว์เช่น ไข่แดง เนื้อติดมัน ชีส นมและผลิตภัณฑ์นม อาหารแปรรูปต่างๆ อาหารทอด เบเกอร์รี่ อาหารที่ใช้ Trans fat การหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือด

การออกกำลังกาย

ผู้ที่ไม่ออกกำลังกายจะมีโรคอ้วนซึ่งจะทำให้ไขมัน LDL สูง และมีไขมัน HDL ต่ำ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ HDL เพิ่มขึ้นและลดระดับ LDL

ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้

กรรมพันธ์

ผู้ที่มีพันธุกรรมไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงจะเกิดมีไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงตั้งแต่เกิด และจะเกิดโรคหัวใจก่อนวัยอันควร

เพศและอายุ
ในระยะวัยรุ่นผู้ชายจะมีระดับของไขมัน HDL ต่ำกว่าผู้หญิง เมื่ออายุมากขึ้นทั้งชายและหญิงจะมีระดับ LDL สูงขึ้น ก่อนอายุ 55ปีผู้หญิงจะมีระดับ LDLต่ำกว่าผู้ชาย แต่เมื่ออายุมากกว่า 55 ปี ผู้หญิงจะมีระดับ LDL สูงกว่าผู้ชาย

 

 1. https://heartuk.org.uk/health-and-high-cholesterol/what-causes-high-cholesterol
 2. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-cholesterol/symptoms-causes/dxc-20181874
 3. http://www.webmd.com/cholesterol-management/tc/high-cholesterol-cause
 4. http://www.nhs.uk/Conditions/Cholesterol/Pages/Causes.aspx
 5. http://www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/whybeactive.aspx