การลดน้ำหนัก

ก่อนที่จดลดน้ำหนักคุณควรจะทราบเกณฑ์ที่บอกว่าอ้วน และเกณฑ์การวินิจฉัยว่าอ้วนลงพุงเพื่อที่จะวางแผนในการดูแลสุขภาพตัวเอง ผู้ที่อ้วยโดยเฉพาะอ้วนลงพุงอาจจะทำให้ไขมันคอเลสเตอรอล และไตร์กลีเซอร์ไรด์ในเลือดสูง เกณฑ์ที่บอกว่าอ้วนหรืออ้วนลงพุง

รอบเอวสำหรับ ความเสี่ยงเพิ่ม
ผู้ชายยุโรป

94 ซม

(37 นิ้ว)

ผู้ชายเอเซีย

90 ซม
(34 นิ้ว)

ผู้หญิง

80 ซม
(32 นิ้ว)

สำหรับผู้ชายเอเซียรวมทั้งชายไทยเมื่อมีเส้นรอบเอวมากกว่า 90 ซมหรือ34นิ้ว ส่วนผู้หญิงจะเริ่มอ้วนลงพุงเมื่อมีเส้นรอบเอว มากกว่า 80 ซม หรือ 32 นิ้ว

อีกวิธีหนึ่งที่จะทราบว่าอ้วนหรือไม่คือการวัดดัชนีมวลกายซึ่งใช้น้ำหนักตั้งและหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรกำลังสอง การแปรผลดัชนีมวลกาย

 

ดัชนีมวลกาย ความหมาย คำแนะนำ
น้อยกว่า 18.5

น้ำหนักน้อย

แนะนำให้เพิ่มน้ำหนัก
18.5 - 25

น้ำหนักที่เหมาะสม

รักษาน้ำหนักให้คงที่

25 - 30

น้ำหนักเกิน

จะต้องดูและสุขภาพและแนะนำให้ลดน้ำหนัก

30 - 35

อ้วน

สุขภาพของคุณเริ่มมีความเสี่ยง ให้ลดน้ำหนัก

มากกว่า 35

อ้วยมาก

ต้องรีบลดน้ำหนัก

การคำนวณดัชนีมวลกาย

อาศัยน้ำหนักและส่วนสูงในการคำนวณ หรือดัชนีมวลกายเป็นคำนวณ

ลดน้ำหนักแค่ไหนถึงจะเกิดผลดีต่อสุขภาพ

ให้ลดน้ำหนักเพียงร้อยละ10 จะเกิดผลดีต่อสุขภาพคือจะทำให้คอเลสเตอรอล ไตร์กลีเซอร์ไรด์ ลดลง และยังลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และข้อเสื่อม

โรคอ้วนลงพุง โรคอ้วน