อาการของโรคไตจากเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวานที่เริ่มเป็นโรคไตในระยะแรกจะไม่มีอาการ การตรวจปัสสาวะอาจจะพบโปรตีนในปัสสาวะ หากควบคุมน้ำตาล ความดันโลหิตไม่ดี ก็จะกลายเป็นไตวาย

เท้าบวม

อาการและอาการแสดง

โดยทั่วไปในระยะเริ่มแรกไม่มีอาการอะไร จนกระทั่งไตเริ่มเสื่อมจึงเกิดอาการบวม เหนื่อยง่าย อาเจียน อ่อนเพลีย ดังนั้นควรพบแพทย์เพื่อตรวจปัสสาวะ

การรักษาและการป้องกัน

  1. การคุมความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่หนึ่งมักพบมีความดันโลหิตสูง เมื่อพบว่ามี microalbuminuria แล้ว ส่วนเบาหวานชนิดทีสองมักพบมีความดันโลหิตสูงร่วมด้วยตั้งแต่วินิจฉัยได ้ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากภาวะที่เรียกว่า insulin resistant syndrome[เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อ้วน ไขมัน triglyceride, LDL-C  สูง เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ง่าย)
  1. การควบคุมอาหารโปรตีนต่อการเปลี่ยนแปลงโรคไต ถ้าไตยังเสื่อมไม่มากให้รับประทานโปรตีน 0.8-1 ก/กม/วัน ถ้าไตเสื่อมมากขึ้นให้ลดเหลือ 0.8 ก/กม/วันซึ่งจะชะลอ การเสื่อมของไต
  2. หากใช้ยา ACE Inhibitor หรือ Angiotensin inhibitor blocker ร่วมกับยาขับปัสสาวะจะต้องมีการติดตามการทำงานของไตและเกลือโพแทสเซี่ยม
  3. หากอัตราการกรองของไตน้อยกว่า 60 มิลิเมตรต่อนาทีต้องติดตามเรื่องโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคไต
  4. รักษาการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะเช่นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือกรวยไตอักเสบผู้ป่วยจะมีอาการปัสสาวะขัดหรือขุ่น บางรายมีไข้ปวดเอวการเลือกยาปฏิชีวนะต้องระวังอย่าให้ทีผลกระทบต่อไตหากมีอาการดังต่อไปนี้ควรรีบพบแพทย์
  1. ต้องปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับยา หรือ x-ray ว่าจะมีปัญหากับไตหรือไม่
  2. การเปลี่ยนไต หรือการล้างไตแพทย์จะพิจารณาตามความเหมาะสม

ไตเสื่อมจากโรคเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นมานาน และมีระดับน้ำตาลสูงทำให้หลอดเลือดที่ม่เลี้ยงไตตีบแข็ง มีผลทำให้การทำหน้าที่ของไตเสื่อมลง กรองของเสียไม่ได้จึงมีของเสียคั่งในร่างกายเมื่อควบคุมระดับน้ำตาลดีๆจะชะลอการเสื่อมของไต

ไตเสื่อมมีอาการอะไรบ้าง

การเสื่อมของไตจะค่อยเป็นค่อยไปโดยที่ไม่มีอาการ เราจะทราบว่าเบาหวานมีผลต่อไตหรือไม่โดยการตรวจไข่ขาวในปัสสาวะ หากสามารถควบคุมระดับความดันโลหิต ระดับน้ำตาล ไขมันงดบุหรี่ก็สามารถที่จะลดการเกิดไตวาย สำหรับอาการไตวายที่พบได้คือ

ไตเสื่อมจากโรคเบาหวาน ระบบประสาทเสื่อม

รายละเอียดของไตเสื่อมอ่านที่นี่

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

โรคแทรกซ้อน | ภาวะฉุกเฉิน | โรคหัวใจ | โรคความดันโลหิตสูง โรคไต  โรคตา  โรคปลายประสาทอักเสบ โรคเบาหวานกับเท้า