โรคเบาหวานกับปลายประสาทอักเสบ

โรคเบาหวานทำให้เกิดการอักเสบของเส้นประสาท ทำให้เกิดอาการต่างตามที่เส้นประสาทไปเลี้ยงได้แก่ ชาตามปลายมือปลายเท้า หรือบางรายอาจจะเกิดอาการที่อวัยวะภายในร่างกายเช่น ทางเดินอาหาร หัวใจ อวัยวะเพศทำให้เกิดอาการ แน่นท้อง ท้องร่วงหรือท้องผูก ปัสสาวะไม่ออก หย่อนยานทางเพศ ปลายประสาทหมายถึงเส้นประสาทที่ออกจากสมอง หรือไขสันหลัง ปลายประสาทอักเสบหมายถึงมีการทำลายเยื่อหุ้มเส้นประสาท ทำให้การทำงานของเส้นประสาทเสียไป

เส้นประสาทของคนประกอบไปด้วย

  • เส้นประสาทที่ส่งไปบังคับกล้ามเนื้อเรียก Motor nerve ถ้าเส้นประสาทนี้เสียหายจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง
  • เส้นประสาทรับความรู้สึก Sensory nerve รับความรู้สึกร้อน หนาว เจ็บ สัมผัส ตำแหน่งของข้อ ส่งไปยังสมอง ถ้าเส้นประสาทนี้เสียจะทำให้รับความรู้สึกไม่ได้บางทีอาจมีอาการปวดแสบปวดร้อน
  • เส้นประสาทอัตตาโนมัติ [Autonomic nerve] ระบบประสาทนี้ทำหน้าที่ควบคุมการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต เหงื่อออก

สาเหตุของปลายประสาทอักเสบในผู้ป่วยเบาหวาน

ยังไม่ทราบกลไกแน่ชัดว่าเกิดจากอะไร น้ำตาลที่สูงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทางเคมีในเลือดทำให้เส้นประสาทนำไฟฟ้าไม่ดี นอกจากนี้โรคเบาหวานยังทำให้เกิดการทำลายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเส้นประสาท การควบคุมเบาหวานที่ดีสามารถโรคแทรกซ้อนปลายประสาทอักเสบได้ ควรงดสุรา และบุหรี่

ชนิดของปลายประสาทอักเสบ มีอยู่หลายชนิดดังนี้

  • Symmetrical ปลายประสาทอักเสบ 2 ข้างเหมือนกันถ้าท่านเป็นปลายอักเสบชนิดนี้ท่านจะมีอาการชาของขาทั้งสองข้าง ถ้าอักเสบข้างใดข้างหนึ่งเรียก Asymmetrical ผู้ป่วยจะมีอาการชาข้างใดข้องหนึ่ง
  • ถ้าเป็นเฉพาะเลี้ยงกล้ามเนื้อเรียก motor neuropathy ผู้ป่วยจะมีเฉพาะอาการอ่อนแรง ไม่มีอาการชา,ประสาทรับความรู้สึกเรียก sensory neuropathy ผู้ป่วยจะมีอาการชาอย่างเดียวประสาทอัตตาโนมัติเรียก automic neuropathy ผู้ป่วยจะมีอาการหน้ามืดบ่อย หัวใจเต้นผิดปกติ การทำงานของระบบลำไส้ผิดปกติ
  • เป็นเฉพาะเส้นประสาทเส้นเดียวเรียก mononeuropathy ถ้าเป็นหลายเส้นเรียก multiplex neuropathy
  • Proximal neuropathy เส้นประสาทที่ไปเลี้ยง กล้ามเนื้อและความรู้สึกส่วนต้นถูกทำลาย เช่นกล้ามเนื้อและความรู้สึกต้นขาและต้นแขน Distal neuropathy เส้นประสาทที่ไปเลี้ยง กล้ามเนื้อและความรู้สึกส่วนปลายถูกทำลายเช่นกล้ามเนื้อและความรู้สึกปลายมือปลายเท้า

โรคเบาหวานเป็นปลายประสาทอักเสบแบบ  distal symmetrical polyneuropathy มักจะมีอาการชา ปวดแสบปวดร้อนบริเวณปลายมือปลายเท้า

โรคเบาหวานกับระบบประสาท | Autonomic neuropathy | ปลายประสาทอักเสบ

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน  

โรคเบาหวานกับระบบประสาท | Autonomic neuropathy | ปลายประสาทอักเสบ

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

โรคแทรกซ้อน | ภาวะฉุกเฉิน | โรคหัวใจ | โรคความดันโลหิตสูง โรคไต  โรคตา  โรคปลายประสาทอักเสบ โรคเบาหวานกับเท้า