โรคเบาหวานกับโรคตา

โรคเบาหวานสามารถทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนทางตาได้ แม้ว่าการมองเห็นจะปกติ ความผิดปกติสามารถทำให้เกิดตอกระจกตา ต้อหินและทำลายเส้นเลือดในตา ดังนั้นการตรวจตาเป็นประจำจะช่วยให้การวินิจฉัย และการรักษาเร็วขึ้น หากท่านผู้อ่านที่เป็นเบาหวาน มีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านหนังสือตามัวลง เห็นดวงไฟเป็นดวงเห็นเป็นจุดดำ ควรจะปรึกษาแพทย์ถ้าหากมีอาการเหล่านี้

โครงสร้างตา

ประกอบไปด้วย

โรคเบาหวานทำให้เกิดโรคที่ตาได้อย่างไร

โรคเบาหวานทำให้เกิดโรคที่จอรับภาพ น้ำตาลในเลือดที่สูง ร่วมกับความดันที่สูง จะทำลายหลอดเลือดจอรับภาพ เริ่มแรกหลอดเลือดแดงจะบวมทำให้เลือดไปเลี้ยงจอรับภาพไม่พอช่วงนี้ยังมองเห็นปกติหากไม่ควบคุมเบาหวานให้ดีพอ หลอดเลือดจะถูกทำลายมากขึ้น และมีการสร้างหลอดเลือดขึ้นใหม่และมีน้ำเหลืองไหลออกจากหลอดเลือด ระยะนี้ของโรคคุณอาจจะเห็นเส้นเล็กรอยไป และอาจจะเห็นแสงแสว่างแปล๊บๆ อาจจะเกิดตาบอดเฉียบพลันได้เนื่องจากมีการลอกของจอรับภาพออกจากเส้นประสาทตา

กลไกที่ทำให้เกิดการมองเห็นที่ผิดปกติคือ

แสดงภาพจอรับภาพคนปกติและคนที่เป็นโรคเบาหวาน
จอตา

จอรับภาพของคนปกติ

จอตา

จอรับภาพของผู้ป่วยเบาหวาน

ใครที่เสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนทางตา

ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานทุกคนจะเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อน ยิ่งเป็นนานยิ่งเกิดโรคแทรกซ้อนได้มาก

แนวทางปฏิบัติในการป้องกันโรคแทรกซ้อนทางตา

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 เมื่อเริ่มเป็น 3-5 ปีมักจะไม่มีปัญหาโรคแทรกซ้อนทางตาแต่เมื่ออายุ 20 ปีขึ้นไปผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีความผิดปกติที่จอรับภาพ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่ามีความผิดปกติที่จอรับภาพร้อยละ 21 เมื่อได้รับการวินิจฉัย

ผู้ป่วยควรควรพบจักษุแพทย์หากมีอาการเหล่านี้

การมองเห็นของคนปกติและคนที่เป็นโรคเบาหวาน

ภาพชัด

การมองเห็นของคนปกติ

ภาพมัว

การมองเห็นของคนเป็นเบาหวาน

การรักษาและการป้องกัน


โรคแทรกซ้อนทางตา  

โรคแทรกซ้อนทางตา

โรคแทรกซ้อนทางตา | โรคเบาหวานขึ้นจอรับภาพ | เบาหวานขึ้นตา | การดูแล | การป้องกัน

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

โรคแทรกซ้อน | ภาวะฉุกเฉิน | โรคหัวใจ | โรคความดันโลหิตสูง| โรคไต  |โรคตา  |โรคปลายประสาทอักเสบ |โรคเบาหวานกับเท้า