การรักษาเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

โรคแทรกซ้อนทางตาที่เกิดจากโรคเบาหวานมี ต้อกระจก ต้อหิน ประสาทจอรับภาพเสื่อมหรือประสาทจอรับภาพขาดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุของการมองไม่เห็น

การดูแลที่สำคัญคือการตรวจตาตามแพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ป่วยเบาหวานคนใดที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานขึ้นจอรับภาพ

ผู้วยเบาหวานชนิดที่หนึ่งจะมีโอกาศเป็นโรคเบาหวานขึ้นจอรับภาพได้ง่าย ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคได้แก่

เบาหวานขึ้นตาหรือจอรับภาพป้องกันได้หรือไม่

ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจะมีโอกาศเป็นโรคเบาหวานขึ้นจอรับภาพน้อยลง หรือเปลี่ยนไปเป็นโรคที่รุนแรงบดลงหาก

โดยสรุปเราไม่สามารถป้องกันได้ 100 %เนื่องจากมีปัขขัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง แต่การควบคุมทั้งเบาหวาน ความดันโลหิตและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆก็สามารถโรคเบาหวานขึ้นจอภาพได้

การตรวจตาในผู้ป่วยเบาหวานต้องทำอย่างไร

เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอรับภาพจะไม่มีอาการ ดังนั้นการตรวจประจำปีหรือตามแพทย์นัดจะมีความสำคัญเพราะจะเป็นการค้นโรคในระยะแรก การตรวจจะตรวจทั้งหมดสามรายการ

ในการตรวจจอรับภาพแพทย์จะหยอดยาขยายม่านตาจะทำให้ตามัวไป 6 ชั่วโมงดังนั้นควรจะมีเพื่อเมื่อแพทย์นัดตรวจ

การรักษาภาวะเบาหวานขึ้นตาหรือจอรับภาพ

หากท่านเป็นชนิดเบาแพทย์จะนัดท่านตรวจถี่ขึ้น และแนะนำให้ท่านควบคุมโรคเบาหวาน ความดัน และปัจจัยเสี่ยงให้ดี หากเป็นมากแพทย์จะแนะนำให้ทำ Laser ซึ่งมีด้วยกันหลายชนิดขึ้นกับสภาพของโรค

โรคแทรกซ้อนที่สำคัญของเบาหวานขึ้นจอรับภาพ


เลือดออกในวุ้นตา

เลือดออกในน้ำวุ้นลูกตาVitreus Haemorrhage

น้ำวุ่้นลูกตาอยู่ระหว่างเลนส์และจอรับภาพส่วนประกอบที่สำคัญเป็นน้ำ 99 %ส่วนที่เหลือเป็นคอลลาเจน และHyalorinic acid เลือดออกมาจากเส้นเลือดที่เกิดใหม่ไม่แข็งแรง เนื่องจากเบาหวานขึ้นจอรับภาพซึ่งผนังหลอดเลือดไม่แข็งแรง จึงมีการฉีกขาดและเลือดเข้าในน้ำวุ้นลูกตา อ่านที่นี่จอประสาทตาลอก

จอประสาทตาลอก Retinal detachment

จอประสาทตาแยกจากที่ปกติทำให้เกิดอาการเห็นจุดดำลอยไปมา เห็นแสงไฟแล็บ เป็นภาวะฉุกเฉิน อ่านที่นี่ต้อหิน

ต้อหิน Glaucoma

ความภายในลูกตาสูงทำให้มีการทำลายเส้นประสาทตา ผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะ ตาเห็นแสงเป็นวงๆ อ่านที่นี่ตาบอด

ตาบอด Blindness

โรคแทรกซ้อนดังกล่าวข้างต้นสามารถทำให้ตาบอดได้ทุกโรค การดูแลจำเป็นจะต้องตรวจเช็คตาเป็นระยะตามแพทย์นัด และหากมีอาการผิดปกติต้องรีบปรึกษาแพทย์

โรคแทรกซ้อนทางตา  

โรคแทรกซ้อนทางตา

โรคแทรกซ้อนทางตา | โรคเบาหวานขึ้นจอรับภาพ | เบาหวานขึ้นตา | การดูแล | การป้องกัน