หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

โรคเบาหวานและปลายประสาทอักเสบ

ปลายประสาทอักเสบจะทำให้เกิดอาการชา หากมีความผิดปกติของเท้าจะทำให้เกิดแผลได้ง่าย การตรวจใช้ monofilamentตรวจรับความรู้สึก

ปลายประสาทอักเสบ Peripheral Neuropathy

เป็นการอักเสบที่พบได้บ่อยที่สุด จะมีการทำลายเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงแขนขา โดยเฉพาะที่ขามักจะเป็นสองข้างเหมือนกัน ผู้ป่วยจะมีอาการดังนี้

อาการต่างๆมักจะเป็นมากเวลากลางคืน ผู้ป่วยจะเสียการรับรู้ของตำแหน่งของเท้า ข้อต่างๆจะเสียรูปมีแผลที่เท้าเรียกCharcot'sjoint

เป็นข้ออักเสบเนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานที่มีปลายประสาทอักเสบทำให้สูญเสียประสาทรับความรู้สึก ผู้ป่วยจะไม่รู้ตำแหน่งเท้าตัวเอง ทำให้เกิดการอักเสบของข้อ ท่านผู้อ่านที่เป็นเบาหวานต้องคอยสังเกตดูข้อโดยเฉพาะข้อเท้าว่ามีบวม แดง หรือร้อน และมีรอยกดทับ

การอักเสบของเส้นประสาทเส้นเดียว Focal Neuropathy

เป็นการอักเสบของเส้นประสาทเฉพาะเส้น เช่นที่ไปเลี้ยงขาผู้ป่วยจะมีอาการ

การอักเสบนี้มักไม่สามารถคาดการณ์ได้ มักเป็นในผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่หายได้เอง

การตรวจวินิจฉัย

แพทย์มักจะวินิจฉัยโรคนี้จากประวัติและการตรวจร่างกาย แพทย์จะตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความไวของการตอบสนอง การรับรู้ตำแหน่ง sensitivity to position การรับรู้การสั่นสะเทือนvibration การรับรู้อุณหภูมิ การรับรู้การสัมผัสโดยการใช้ nylon filament และตรวจการนำไฟฟ้าของเส้นประสาท Electromyography (EMG)

วิธีการตรวจ

ใช้หางม้าหรือไนล่อน กดเป็นบนเท้าทั้งหมด 10 จุดดังรูป กดจนกระทั่งไนล่อนงอ แล้วถามผู้ป่วยว่ารู้สึกหรือไม่ หากไม่มีปลายประสาทอักเสบจะรู้สึกทุกจุด

การรักษา

ยังไม่มีการรักษาที่ได้ผลดีจริง แต่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้รักษาดังนี้

โรคเบาหวานกับระบบประสาท | Autonomic neuropathy | ปลายประสาทอักเสบ

โรคเบาหวานกับระบบประสาท ระบบประสาทอัตโนมัติ

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

โรคแทรกซ้อน | ภาวะฉุกเฉิน | โรคหัวใจ | โรคความดันโลหิตสูง โรคไต  โรคตา  โรคปลายประสาทอักเสบ โรคเบาหวานกับเท้า

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน | อาการโรคเบาหวานการวินิจฉัย | การคัดกรอง | ชนิดของเบาหวาน | หลักการรักษา | โรคแทรกซ้อน | เป้าหมายในการควบคุมเบาหวาน | การติดตามและการประเมิน | การป้องกันโรคเบาหวาน


fb google