ระบบประสาทอัตโนมัติเสื่อม

ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีระบบอัตโนมัติเสื่อมทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำเมื่อลุกขึ้นยืน แน่นท้อง เหงื่อไม่ออก เสื่อมสมรรถนะทางเพศ

Autonomic neuropathy

ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้หลายอวัยวะเช่น

โรคเบาหวานกับระบบประสาท | Autonomic neuropathy | ปลายประสาทอักเสบ

โรคเบาหวานกับระบบประสาท

ปลายประสาทอักเสบ

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

โรคแทรกซ้อน | ภาวะฉุกเฉิน | โรคหัวใจ | โรคความดันโลหิตสูง โรคไต  โรคตา  โรคปลายประสาทอักเสบ โรคเบาหวานกับเท้า