ข้อบงชี้ในการฉีดอินซูลิน ชนิดของอินซูลิน การดูดซึมของอินซูลิน วิธีการฉีดอินซูลิน

การดูดซึมของยาอินซูลิน

การดูดซึมของอินซูลินในแต่ละคนจะมีความผันผวนแม้ว่าจะฉีดที่ดียวกัน โดยอาจจะพบความผันผวนได้ถึงร้อยละ20-40ทั้งนี้ขึ้นกับ ตำแหน่งที่ฉีด การตอบสนองของเนื้อเบื่อ ความต้านต่ออินซุลิน การไหลเวียนของเลือด ความลึกของการฉีด

ตำแหน่งที่ฉีดยา

ก่อนทำการฉีดอินซูลินท่านควรจะต้องทราบเสียก่อนว่า การฉีดอินซูลินที่บริเวณใดจะทำให้ท่านรู้สึกสะดวก สบาย ง่าย และปลอดภัยรายละเอียดต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านสามารถเลือกบริเวณหรือพื้นที่ในการฉีดอินซูลินที่เหมาะสมกับตัวท่าน ตำแหน่งที่สามารถฉีดได้แก่ชั้นไขมันใต้ผิวหนังบริเวณหน้าท้อง(ห่างจากขอบสะดือ1-2นิ้ว) แขน ต้นขา สะโพก เรียงตาม บริเวณที่ดูดซึมได้ดีที่สุดไปหาน้อย  ควรฉีดก่อนอาหาร 1/2ชม. ตำแหน่งที่ดูดซึมได้ดีที่สุดคือบริเวณหน้าท้องเนื่องจากมีเลือดไปล่อเลี้ยงมากและมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณอื่น ดังนั้นจึงเป็นบริเวณที่เหมาะสมในการฉีดอินซูลินที่ออกฤทธฺ์สั้นและต้องการการดูดซึมที่รวดเร็ว

บริเวณที่ฉีดยา 1

1

การเปลี่ยนตำแหน่งที่ฉีด

การเปลี่ยนตำแหน่งสามารถทำได้โดยเปลี่ยนจากข้างซ้ายไปข้างขวาหรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ฉีด เช่นจากต้นขาไปหน้าท้องโดยยึดหลักดังนี้

ปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซึมและการออกฤทธิ์ของอินซูลิน


   

การใช้อินซูลิน

ข้อบงชี้ในการฉีดอินซูลิน ชนิดของอินซูลิน การดูดซึมของอินซูลิน การบริหารอินซูลิน การผสมอินซูลินวิธีการฉีดอินซูลิน

หลักการรักษา

การควบคุมอาหาร | การออกกำลังกาย | การรักษาเบาหวานด้วยยา | การใช้อินซูลิน | การประเมินการรักษา | โรคเบาหวานกับสุภาพสตรี | โรคเบาหวานและการท่องเที่ยว | การดูแลเมื่อเวลาป่วย | เบาหวานกับเอสไพริน | การดูแลในช่องปาก | การดูแลผิวหนัง