การรักษาโรคหอบหืดด้วยยาพ่น

การรักษาโรคหอบหืดด้วยยาพ่น

หลักสำคัญในการพิจารณาเลือกใช้ยาพ่นแบบสูดดมที่เหมาะสมกับผู้ป่วยนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการหายใจเพื่อสูดยาอย่างถูกวิธี และความร่วมมือที่ดีของผู้ป่วย ยาพ่น [inhaled]ที่ใช้อยู่มี3ชนิดคือ


ยาพ่นรักษาหอบหืด

  1. Metered-Dose Inhalers[MDI]
  2. Dry Powder Inhaler [DPI]
  3. Neubulizer มีทั้ง Jet และ ultrasonic
  4. การใช้เครื่องพ่นชนิด Diskus

กลับไปหน้าแรก

Corticosteroid | Cromolyn sodium | Long-acting beta2-agonists | Theophylline | Leukotriene | Short-acting Beta2-agonists | Anticholinergics | systemic corticosteroids

ต้องรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด | ต้องรู้จักวิธีพ่นยา | ต้องรู้จักชนิดของยาที่รักษา | ต้องมีแผนการรักษาด้วยตัวเอง| ต้องมีแผนฉุกเฉินในการรักเวลาหอบมาก | ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่แพ้ | ต้องรู้จักประเมินอาการของโรค | ต้องมีแผนเรื้อรัง

 โรคหอบหืด

การวินิจัยโรคหอบหืด

ความรุนแรงโรคหอบหืด

ยารักษาโรคหอบหืด

แผนการรักษาโรคหอบหืดเรื้อรัง

แผนการรักษาหอบหืดเฉียบพลัน

เตรียมตัวก่อนพบแพทย์

อาการที่ต้องพบแพทย์ทันที

ผู้ที่ควรอยู่โรงพยาบาล

โรคหอบในภาวะพิเศษ