ยาพ่นขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์เร็ว Short-Acting Inhaled Beta2-Agonists

 

ยาออกฤทธิ์โดยการกระตุ้น  beta-receptor ทำให้กล้ามเนื้อหลอดลมขยายตัว แต่ไม่ได้ลดการอักเสบของผนังหลอดลม ดังนั้นจึงไม่สามารถป้องกันอาการหอบ จำเป็นต้องได้ยาในที่ใช้ป้องกันอาการหอบ ในประเทศไทยมียาที่ใช้บรรเทาอาการ[ Reliever ] หลายชนิดยานี้ใช้บรรเทาอาการหอบหืด

 

ชนิดของยา

ขนาดที่ใช้

ผลข้างเคียง

ข้อเสนอแนะ

Salbutamol

Airomir MDI 100mcg/puff

Butovent MDI 100mcg/puff

Ventolin MDI 100mcg/puff

1-2puff วันละ4ครั้ง

 

Fenoterol

Berotec MDI 2.5mg/puff

 

1puff วันละ3 ครั้ง

 

 

Terbutaline

Bricanyl Terbuhaler DPI 0.5mg/dose

1 doseวันละ4ครั้ง

 

 

ยาในกลุ่มนี้จะใช้เมื่อมีอาการหอบหืด หรือใช้ก่อนการออกกำลังกาย เนื่องจากเราไม่มีทางทราบได้ว่าจะหอบเมื่อไร จึงมีความจำเป็นต้องพกยานี้ติดตัวไว้ตลอดเวลา หากต้องใช้ยากลุ่มนี้มากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อปรับยา

 กลับไปหน้าแรก

เพิ่มเพื่อน

Corticosteroid | Cromolyn sodium | Long-acting beta2-agonists | Theophylline | Leukotriene | Short-acting Beta2-agonists | Anticholinergics | systemic corticosteroids

ต้องรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด | ต้องรู้จักวิธีพ่นยา | ต้องรู้จักชนิดของยาที่รักษา | ต้องมีแผนการรักษาด้วยตัวเอง | ต้องมีแผนฉุกเฉินในการรักเวลาหอบมาก | ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่แพ้ | ต้องรู้จักประเมินอาการของโรค | ต้องมีแผนเรื้อรัง