หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การวินิจฉัยโรคหอบหืด

แพทย์จะวินิจฉัยโดยอาศัยประวัติการตรวจร่างกายและการตรวจสมรรถภาพปอด

เมื่อไรจึงจะสงสัยว่าเป็นโรคหอบหืด

 หากคุณมีอาการดังต่อไปนี้ควรไปพบแพทย์เพื่อการตรวจ Spirometry เพื่อการวินิจฉัยว่าเป็นหอบหืดหรือไม่

  1. มีประวัติ ไอแน่นหน้าอกหายใจมีเสียงดังหวีดและหอบเป็นๆหายๆ
  2. มีอาการหอบหืดเกิดขึ้นทันที่เมื่อได้รับสิ่งกระตุ้น และอาการดังกล่าวจะหายไปได้เอง หรือหายไปเมื่อได้ยาขยายหลอดลม
  3. ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาจะมีหอบหืดเกิดขึ้นหรือเป็นมากขึ้นในเวลากลางคืน
  4. มีประวัตผื่นคัน อาการคันและอักเสบของเยื่อบุตา อาการคัดจมูกเรื้อรังหรืออาการจาม 
  5. มีประวัติหอบหืดในครอบครัว
  6. อาการหอบหืดจะเกิดหรือเป็นมากขึ้นในภาวะดังต่อไปนี้

การตรวจวินิจฉัย 

แพทย์จะซักประวัติและตรวจร่างกายซึ่งจะแตกต่างในแต่ละราย อาจจะตรวจไม่พบอะไรในขณะที่ปลอดอาการ ในขณะที่เกิดอาการหอบหืดจะตรวจได้ยินเสียงหวีด แพทย์จะซักประวัติต่างดังนี้

ภาวะอื่นๆที่พบร่วมกับโรคหอบหืด

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สำคัญ ได้แก่ การวัดการอุดกั้นของทางเดินหายใจด้วยเครื่อง spirometry เช่นการวัด FEV1 [force expiratory volume in one minute] หรือวัดเครื่อง peak flow meter เพื่อวัด PEF [peak expiratory flow]  แพทย์อาจวัดค่าผันผวนของ PEFที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงวัน เช่น เช้า กลางวัน เย็น ในระยะเวลา1-2 สัปดาห์ ถ้ามีความผันผวนของค่าสูงสุดและต่ำสุดมากกว่าร้อยละ20 ถือว่าเป็นหอบหืด

Spirometry

                           ค่าผันผวน=(PEFสูงสุด-PEFต่ำ)*100)หารด้วย(PEFสูงสุด-PEFต่ำ)/2

FEV1 คือการวัดความเร็วของลมที่เป่าออกมาอย่างแรงที่เวลา 1 วินาที นับตั้งแต่เริ่มเป่า

การวินิจฉัยโรคหอบหืด การตรวจสมรรถภาพปอด การตรวจ Peak flow rate

ต้องรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด | ต้องรู้จักวิธีพ่นยา | ต้องรู้จักชนิดของยาที่รักษา | ต้องมีแผนการรักษาด้วยตัวเอง | ต้องมีแผนฉุกเฉินในการรักเวลาหอบมาก | ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่แพ้ | ต้องรู้จักประเมินอาการของโรค | ต้องมีแผนเรื้อรัง

   

fb google

ทีมงาน Siamhealth.net ได้นำเสนอข้อมูลทางสุขภาพสำหรับประชาชน และมีความยินดีอนุญาติให้นำข้อมูลไปประกอบการสอน หรือแนะนำประชาชนหรือทำแผ่นพับเพื่อประกอบการสอน แต่สงวนลิขสิทธิ์ห้ามนำเนื้อหาหรือข้อมูลในเวปไปใช้ในสื่อ internet หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ กรุณาแจ้งขอจาก webmaster ก่อน หากตรวจพบว่ามีการระเมิดจะดำเนินตามกฎหมาย

ติดต่อโฆษณา About us | Disclaimer | ติดต่อ Web master หรือโทร 086-9869168