ผู้ป่วยคนไหนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหืด

ผู้ป่วยที่มีประวัติดังต่อไปนี้หากเกิดอาการหอบหืดขึ้นมา พบว่าผู้ป่วยเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหอบหืดสูงมาก ควรจะพักรักษาในโรงพยาบาล

  1. กำลังใช้ หรือเคยใช้ steroid ชนิดกิน
  2. ในปีที่ผ่านมาเคยนอนโรงพยาบาลเพราะโรคหอบหืดมากกว่า 2 ครั้ง
  3. เคยใส่ท่อช่วยหายใจ หรือรักษาหอบหืดใน ICU
  4. มีอาการหอบมากจนกระทั่งไปรับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินมากกว่า 3 ครั้งใน 1 ปี
  5. ใช้ beta2-agonist มากกว่า 2หลอดต่อเดือน
  6. มีโรคอื่นร่วมเช่น โรคหัวใจถุงลมโป่งพอง 

หากท่านมีภาวะดังกล่าว และกำลังหอบอยู่ท่านควรจะเข้าโรงพยาบาลเพื่อการรักษา

ต้องรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด | ต้องรู้จักวิธีพ่นยา | ต้องรู้จักชนิดของยาที่รักษา | ต้องมีแผนการรักษาด้วยตัวเอง | ต้องมีแผนฉุกเฉินในการรักเวลาหอบมาก | ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่แพ้ | ต้องรู้จักประเมินอาการของโรค | ต้องมีแผนเรื้อรัง

 โรคหอบหืด

การวินิจัยโรคหอบหืด

ความรุนแรงโรคหอบหืด

ยารักษาโรคหอบหืด

แผนการรักษาโรคหอบหืดเรื้อรัง

แผนการรักษาหอบหืดเฉียบพลัน

เตรียมตัวก่อนพบแพทย์

อาการที่ต้องพบแพทย์ทันที

ผู้ที่ควรอยู่โรงพยาบาล

โรคหอบในภาวะพิเศษ