หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

แผนการรักษาหอบเฉียบพลัน

โรคหอบหืดเป็นโรคเรื้อรังโดยทั่วไปสามารถควบคุมได้ดีด้วยยา แต่บางครั้งผู้ป่วยได้รับสิ่งกระตุ้น ทำให้เกิดอาการหอบฉับพลันผู้ป่วยจำเป็นต้องทราบถึงอาการก่อนเกิดโรคหอบหืด สามารถประเมินความรุนแรงของโรคหอบหืด และสามารถดูแลตัวเองในเบื้องต้นได้ การรักษาหอบหืดเฉียบพลันให้ได้ผลดีต้องประกอบไปด้วย

 1. แผนการรักษาหอบหืดเฉียบพลันด้วยตัวเองที่บ้าน
 2. ต้องสามารถรู้ถึงอาการเริ่มต้นของอาการหอบหืดเฉียบพลันรวมทั้งการประเมิน PEF
 3. สามารถปรับยาตามความรุนแรงของโรคได้
 4. ต้องหลีกภาวะที่กระตุ้นให้หอบหืดเป็นมากขึ้น
 5. สามารถติดต่อกับแพทย์ที่รักษาได้โดยทันที

 การประเมินความรุนแรงของโรคหอบหืดอาศัย การตรวจPEF ความถี่ของการไอ ความรุนแรงของการไอ อาการแน่นหน้าอก การใช้กล้ามเนื้อซี่โครงในการหายใจ เมื่อเรื่มเกิดอาการหอบหืดเฉียบพลันต้องไม่ต้องตกใจ ให้นั่งพักสงบใจพร้อมกับรีบรักษาดังนี้

หลังจากพ่นยาแล้วให้รีบประเมินผลการรักษาโดยประเมินจากอาการหอบ ค่า Peak flow rate ซึ่งแบ่งการตอบสนองออกเป็น 3 รูปแบบดังนีคือ

 1. ตอบสนองต่อรักษาอาการหอบหืดเฉียบพลันไม่รุนแรง

  ค่า PEF ที่ดีที่สุดในขณะที่ไม่หอบ= เป็นค่าที่ได้จากากรทำ PEF
  ค่า PEF ขณะหอบ= เป็นค่าที่วัดได้ในขณะหอบ ค่าที่วัดได้อยู่ระหว่าง 80% ถึง 100% ของค่า PEF ที่ดีที่สุด
  อาการของผู้ป่วย  
  อาการหอบ
  หอบขณะเดิน นั่งไม่หอบ
  พูด
  พูดได้ปกติ
  นอน
  นอนราบได้
  ชีพขจร
  น้อยกว่า100ครั้ง/นาท

การใช้ยาในภาวะหอบเฉียบพลัน

 1. ตอบการรักษาปานกลาง อาการหอบหืดเฉียบพลันรุนแรงปานกลาง

  ค่า PEF ที่ดีที่สุดในขณะที่ไม่หอบ= เป็นค่าที่ได้จากากรทำ PEF
  ค่า PEF ขณะหอบ= เป็นค่าที่วัดได้ในขณะหอบ ค่าที่วัดได้อยู่ระหว่าง 60% ถึง 80% ของค่า PEF ที่ดีที่สุด
  อาการของผู้ป่วย  
  อาการหอบ
  หอบขณะเดิน นั่งไมเหนื่อย่หอบ
  พูด
  พูดเป็นประโยคได้ พูดยาวๆจะเหนื่อยิ
  นอน
  นอนราบได้
  ชีพขจร
  อยู่ระหว่าง100-120 ครั้ง/นาที

การใช้ยาในภาวะหอบเฉียบพลัน

 1. ไม่ตอบสนองต่อการรักษา อาการหอบหืดเฉียบพลันชนิดรุนแรง

  ค่า PEF ที่ดีที่สุด= เป็นค่าที่ได้จากากรทำ PEF
  ค่า PEF ขณะหอบ= เป็นค่าที่วัดได้ในขณะหอบ ค่าที่วัดได้อยู่ระหว่าง น้อยกว่า 50% ของค่า PEF ที่ดีที่สุด
  อาการของผู้ป่วย  
  อาการหอบ
  หอบพัก
  พูด
  พูดเป็นคำ พูดเป็นประโยคไม่ได้
  นอน
  นอนราบไม่ได้ บางครั้งนั่งยังหอบ
  ชีพขจร
  มากกว่า120ครั้ง/นาที
  การหายใจ
  ใช้กล้ามเนื้อทรวงอกช่วยในการหายใจที่เรียกหอบจนซี่โครงบาน จมูกบาน

การใช้ยาในภาวะหอบเฉียบพลัน

กลับไปหน้าแรก | แผนรักษาโรคหอบหืดเรื้อรัง

ต้องรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด | ต้องรู้จักวิธีพ่นยา | ต้องรู้จักชนิดของยาที่รักษา | ต้องมีแผนการรักษาด้วยตัวเอง | ต้องมีแผนฉุกเฉินในการรักเวลาหอบมาก | ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่แพ้ | ต้องรู้จักประเมินอาการของโรค | ต้องมีแผนเรื้อรัง

   

fb google