หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

Peak Flow Meter

 

เราสามารถบอกความรุนแรงของโรคหอบหืด จากอาการ และจากความเร็วของลมโดยผ่านเครื่อง Peak Flow Meter

ความแม่นยำของการวัด PEF [peak expiratory flow]ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ป่วย และวิธีการวัด

 


จดค่าที่ดีที่สุดซึ่งเป็นค่าที่แพทย์ และผู้ป่วยใช้ในการวางแผนการรักษา[Best peak expiratory flow]

การวินิจฉัยโรคหอบหืด การตรวจสมรรถภาพปอด การตรวจ Peak flow rate

ต้องรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด | ต้องรู้จักวิธีพ่นยา | ต้องรู้จักชนิดของยาที่รักษา | ต้องมีแผนการรักษาด้วยตัวเอง | ต้องมีแผนฉุกเฉินในการรักเวลาหอบมาก | ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่แพ้ | ต้องรู้จักประเมินอาการของโรค | ต้องมีแผนเรื้อรัง

   

fb google