ผู้ป่วยโรคหอบหืดมีอาการดังต่อไปนี้ควรพบแพทย์ทันที

 1. ผู้ป่วยโรคหอบหืดเกิดอาการหอบอย่างรุนแรงมีอาการแสดงดังต่อไปนี้
 • เกิดอาการหอบหืดขณะพัก พูดไม่เป็นประโยค สับสน ซึม หายใจมากกว่า 30 ครั้ง
 • หายใจหวีดดังมากหรือไม่ได้ยิน
 • ชีพขจรมากกว่า 120 ครั้ง ในเด็กมากกว่า 160 ครั้ง
 • PEF< 60%
 1. ไม่ตอบสนองต่อยาขยายหลอดลมทันที หรืออาการเป็นอีกหลังการรักษา3ชั่วโมง
 2. หลังให้ steroid 2-6 ชั่วโมง อาการยังไม่ดีขึ้น
 3. ผู้ป่วยอาการแย่ลง

อาการเตือนว่าหอบหืดจะรุนแรงแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน และเป็นการยากที่จะบอกอาการเตือน ท่านลองเลือกอาการเตือนสัก 3 อาการ หากท่านมีอาการดังกล่าวให้ปฏิบัติตามแผนการรักษาโดยทันทีอาการต่างๆได้แก่

 • PEF ลดลง
 • ไอและหอบกลางคืน
 • หายใจหอบ
 • แน่นหน้าอก
 • เหนื่อยง่ายกว่าปกติ
 • อ่อนเพลีย
 • น้ำมูกไหล จาม ไอ
 • ปวดศีรษะ
 • มีไข้
 • ตาลาย
 • สีใบหน้าเปลี่ยนไป
 • ขอบตาดำ

ผู้ป่วยคนไหนที่ควรอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อรักษา

 1. ไม่ตอบสนองต่อการรักษาตามแนวทางข้างต้นภายใน 1-2 ชั่วโมง หลังการรักษา
 2. หลังการรักษามีการอุดกั้นของหลอดลมเพิ่มมากขึ้น หรือมี PEF<50%
 3. มีประวัติเดิมของอาการหอบหืดรุนแรง หรือเคยได้รับการรักษาในไอซียู เนื่องจากโรคหืดมาก่อน
 4. มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหืด
 5. มีอาการหอบต่อเนื่องมานานก่อนที่จะมาพบแพทย์
 6. สภาพแวดล้อมและการดูแลที่บ้านไม่ดี
 7. การเดินทางลำบาก

ผู้ป่วยคนไหนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหืด

ผู้ป่วยที่มีประวัติดังต่อไปนี้หากเกิดอาการหอบหืดขึ้นมา พบว่าผู้ป่วยเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหอบหืดสูงมาก ควรจะพักรักษาในโรงพยาบาล

 1. กำลังใช้ หรือเคยใช้ steroid ชนิดกิน
 2. ในปีที่ผ่านมาเคยนอนโรงพยาบาลเพราะโรคหอบหืดมากกว่า 2 ครั้ง
 3. เคยใส่ท่อช่วยหายใจ หรือรักษาหอบหืดใน ICU
 4. มีอาการหอบมากจนกระทั่งไปรับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินมากกว่า 3 ครั้งใน 1 ปี
 5. ใช้ beta2-agonist มากกว่า 2หลอดต่อเดือน
 6. มีโรคอื่นร่วมเช่น โรคหัวใจ ถุงลมโป่งพอง 

เพิ่มเพื่อน

 

ต้องรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด | ต้องรู้จักวิธีพ่นยา | ต้องรู้จักชนิดของยาที่รักษา | ต้องมีแผนการรักษาด้วยตัวเอง | ต้องมีแผนฉุกเฉินในการรักเวลาหอบมาก | ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่แพ้ | ต้องรู้จักประเมินอาการของโรค | ต้องมีแผนเรื้อรัง