ความรุนแรงของโรคหอบหืด

การจำแนกความรุนแรงของโรคหอบหืด โดยอาศัยจำนวนครั้งของการหอบทั้งกลางวันและกลางคืน ความรุนแรงของอาการหอบ และสมรรถภาพปอด เพื่อวางแผนการรักษาตามความรุนแรงของโรคโดยแบ่งเป็น 

 1. หอบนานๆครั้ง Mild Intermittent 
 2. หอบรุนแรงน้อย Mild Persistent  
 3. โรคหืดระดับรุนแรงปานกลาง Moderate Persistent  
 4. โรคหืดระดับรุนแรงมาก Severe Persistent

การรักษาจะขึ้นกับความรุนแรงของโรค แผนการรักษาจะเป็นแนวทางเพื่อบอกท่านว่า ควรจะให้การรักษาอย่างไรเมื่อท่านหอบในแต่ละระดับ และบอกวิธีดูแลตัวเองเมื่อมีอาการหอบเฉียบพลัน

ท่านผู้อ่านต้องบันทึกอาการในแบบการประเมินเมื่อครบกำหนดนัดให้นำไปให้แพทย์ที่รักษา การที่ต้องจำแนกความรุนแรงเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนรักษาต่อตารางข้างล่างแสดงความรุนแรงของโรค อาการของโรคแต่ละระดับ รวมทั้งการตรวจสมรรถภาพปอด

ขั้น1ผู้ป่วยที่มีอาการนานๆครั้ง Mild Intermittent

 1. อาการก่อนรักษา
 • หอบแต่ละครั้งไม่นาน 2-3 ชั่วโมง
 • อาการหอบกลางวันน้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์
 • ช่วงที่ไม่หอบจะไม่มีอาการและสมรรถภาพปอดปกติ
 • อาการหอบหืดกลางคืนน้อยกว่าเดือนละ 2 ครั้ง
 1. สมรรถภาพปอด PEF>80%ของค่ามาตรฐาน

 

ขั้น2โรคหืดระดับรุนแรงน้อย Mild Persistent

 1. อาการก่อนรักษา
 • อาการหอบกลางวันมากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่น้อยกว่า 1ครั้งต่อวัน
 • อาการหอบแต่ละครั้งมีผลต่อการนอน หรือ การทำงาน
 • หอบในเวลากลางคืนมากกว่า 2 ครั้งต่อเดือน
 1. สมรรถภาพปอด
 • PEF>80%
 • ค่าผันผวน20-30%

ขั้น3โรคหืดระดับรุนแรงปานกลางModerate Persistent

 1. อาการก่อนรักษา
 • อาการหอบหืดทุกวัน
 • อาการหอบแต่ละครั้งมีผลต่อการนอน หรือ การทำงาน
 • ใช้ยาพ่นทุกวัน
 • หอบในเวลากลางคืนมากกว่า 1ครั้งต่อสัปดาห์
 1. สมรรถภาพปอด
 • PEF  >60%-<80%
 • ค่าผันผวน>30%

  ขั้น4โรคหืดระดับรุนแรงมาก Severe Persistent

 1. อาการก่อนรักษา
 • อาการหอบตลอดเวลา
 • หอบบ่อยมาก
 • กิจกรรมต่างๆถูกจำกัดด้วยอาการหอบ
 • อาการหอบกลางคืนบ่อยมาก
 1. สมรรถภาพปอด
 • PEF <60%
 • ค่าผันผวน>30%

ท่านผู้อ่านที่เป็นหอบหือมีระดับความรุนแรงของโรคอยู่ในระดับไหน แผนการรักษาสำหรับผู้ป่วยตามความรุนแรง

Status Asthmaticus

เป็นภาวะหอบหืดที่ไม่ตอบสนองต่อยาพ่นขยายหลอดลม เป็นภาวะฉุกเฉินต้องรีบเข้าโรงพยาบาล

กลับไปหน้าแรก

ต้องรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด | ต้องรู้จักวิธีพ่นยา | ต้องรู้จักชนิดของยาที่รักษา | ต้องมีแผนการรักษาด้วยตัวเอง | ต้องมีแผนฉุกเฉินในการรักเวลาหอบมาก | ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่แพ้ | ต้องรู้จักประเมินอาการของโรค | ต้องมีแผนเรื้อรัง

เพิ่มเพื่อน

 โรคหอบหืด

การวินิจัยโรคหอบหืด

ความรุนแรงโรคหอบหืด

ยารักษาโรคหอบหืด

แผนการรักษาโรคหอบหืดเรื้อรัง

แผนการรักษาหอบหืดเฉียบพลัน

เตรียมตัวก่อนพบแพทย์

อาการที่ต้องพบแพทย์ทันที

ผู้ที่ควรอยู่โรงพยาบาล

โรคหอบในภาวะพิเศษ