หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

Theophylline

ยาตัวใช้แพร่หลายมานานแต่ปัจจุบันใช้น้อยลง เนื่องจากยาจะให้ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อระดับของยาอยู่ในช่วง 10-20mcg/ml จึงทำให้ต้องวัดระดับยาในเลือดเป็นระยะๆ หอบหืดฉับพลันใช้ยานี้ไม่ค่อยได้ผล สำหรับหอบหืดเรื้อรังพบว่าได้ผลดีในการลดหอบ และสามารถลดอาการหอบเวลากลางคืน ในผู้ป่วยที่มีอาการอยู่ในขั้นปานกลางถึงรุนแรง

สำหรับหอบหืดเรื้อรังพบว่าได้ผลดีในการลดหอบ และสามารถลดอาการหอบเวลากลางคืนในผู้ป่วยที่มีอาการอยู่ในขั้นปานกลางถึงรุนแรง

ชนิดยา ขนาดยา ผลข้างเคียง ข้อแนะนำ

Theophylline

Aerobin  sustained-release 200mg

Neulin SR sustained-release 250mg

Theo-DUR sustained-release 200,300mg

Xanthium 200,400mg

200mg 1เม็ดวันละ2ครั้ง

  • คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร
  • ชัก หัวใจเต้นเร็ว

 

  • ใช้รักษาหอบหืดเรื้อรัง

ผลข้างเคียงที่พบได้เมื่อใช้ยาในกลุ่มนี้

อ่าน theophyllin

หน้าแรก | Corticosteroid | Cromolyn sodium | Long-acting beta2-agonists | Theophylline | Leukotriene | Short-acting Beta2-agonists | Anticholinergics | systemic corticosteroids

ต้องรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด | ต้องรู้จักวิธีพ่นยา | ต้องรู้จักชนิดของยาที่รักษา | ต้องมีแผนการรักษาด้วยตัวเอง | ต้องมีแผนฉุกเฉินในการรักเวลาหอบมาก | ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่แพ้ | ต้องรู้จักประเมินอาการของโรค | ต้องมีแผนเรื้อรัง

   

fb google