ยาขยายหลอดลมชนิด Anticholinergics

ฤทธิ์สำคัญของยาคือขยายหลอดลม [brochodilation]และลดการหลั่งของเสมหะหากใช้ยานี้ร่วมกับ inhaled beta2-agonists พบว่าผลของการขยายหลอดลมยาวนานขึ้นเพื่อรอให้ยาsteroid ออกฤทธิ์ใช้ได้ดีทั้งกรณีฉับพลันและเรื้อรังเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่หอบกลางคืนบ่อยๆ หรือต้องใช้ยา inhaled beta2 agonists บ่อยๆ หรือหอบหืดที่เกิดจากยา Beta block

ชื่อยา

ขนาดที่ใช้

ผลข้างเคียง

ข้อแนะนำ

Ipratropium

Atrovent MDI 0.02mcg/puff

2 puff วันละ4 ครั้ง

  • ปากแห้ง
  • บางรายไอเพิ่ม
  • ตามัว
  • ไม่สามารถป้องกันหอาการหอบเนื่องจากออกกำลังกาย
  • ออกฤทธิ์ช้ากว่า beta2-agnist
  • หากใช้ beta2-agonistบ่อยๆให้ใช้ยาตัวนี้เสริมได้
  • หอบหืดที่เกิดจากยา beta block ให้ใช้ยาตัวนี้ก่อน

 กลับไปหน้าแรก

Corticosteroid | Cromolyn sodium | Long-acting beta2-agonists | Theophylline | Leukotriene | Short-acting Beta2-agonists | Anticholinergics | systemic corticosteroids

ต้องรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด | ต้องรู้จักวิธีพ่นยา | ต้องรู้จักชนิดของยาที่รักษา | ต้องมีแผนการรักษาด้วยตัวเอง | ต้องมีแผนฉุกเฉินในการรักเวลาหอบมาก | ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่แพ้ | ต้องรู้จักประเมินอาการของโรค | ต้องมีแผนเรื้อรัง

เพิ่มเพื่อน

 โรคหอบหืด

การวินิจัยโรคหอบหืด

ความรุนแรงโรคหอบหืด

ยารักษาโรคหอบหืด

แผนการรักษาโรคหอบหืดเรื้อรัง

แผนการรักษาหอบหืดเฉียบพลัน

เตรียมตัวก่อนพบแพทย์

อาการที่ต้องพบแพทย์ทันที

ผู้ที่ควรอยู่โรงพยาบาล

โรคหอบในภาวะพิเศษ