ยาพ่อรักษาโรคหอบหืด Inhaled Corticosteroids

ยาพ่อรักษาโรคหอบหืดInhaled steroid จัดอยู่ในกลุ่ม Long-Term Control medications [ Controller]

เป็นยาที่ต้องใช้ทุกวันที่มีจำหน่ายในประเทศไทยมีอยู่3ชนิดคือ beclmethasone, budesonide, fluticasone วิธีการให้ยามี3วิธีคือ MDI   DPI และ Neubulizer , Terbuhaler ,Diskhaler,Diskusท่านสามารถตรวจสอบชื่อยา และขนาดได้จากตารางข้างล่างขนาดยาที่ให้โดยมากแบ่งเป็น3ขนาดคือ ขนาดต่ำ ขนาดปานกลาง ขนาดสูง แพทย์จะเลือกชนิดยา และปรับขนาดยาตามความรุนแรงของโรค

ตารางบริหารยาสำหรับผู้ใหญ่


steroid

 ตารางการบริหารยาสำหรับเด็ก


steroid สำหับ


ผลข้างเคียงของ inhaled steroid

 • เชื้อราในปาก
 • เสียงแหบ
 • ไอ

การแก้ไขผลข้างเคียงของ inhaled steroid

 • พ่นยาโดยใช้ spacers/chamber
 • บ้วนปากหลังพ่นยาทุกครั้ง
 • ใช้ขนาดยาให้ต่ำสุดที่คุมอาการได้
 • ผู้ป่วยที่หอบกลางคืนให้ใช้ inhaled stroid  ขนาดปานกลางร่วมกับ long-acting beta2-agonist แทน inhaled steroid ขนาดสูง
 • หญิงวัยทองต้องให้ calcium ในรายที่ได้ inhaled steroid ขนาดสูง

Systemic Corticosteroids 

steroid ชนิดกินสามารถใช้ได้ทั้งการคุมโรคหอบหืดในระยะยาวและบรรเทาอาการระยะสั้น แพทย์จะใช้ยาสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการค่อนข้างรุนแรง และจะใช้ยาในระยะเวลาสั้นๆ

 • บรรเทาอาการระยะสั้น[quick-relief]ให้ยา3-10วันในผู้ป่วยที่มีอาการหอบฉับพลันที่ความรุนแรงระดับปานกลางถึงมากขนาดที่ให้ 60-80mg/day[prednisolone]
 • การคุมโรคในระยะยาวให้ใช้ยาขนาดต่ำที่สุดที่คุมอาการของโรคและให้ยาแบบวันเว้นวันตอนบ่ายเพื่อลดอาการแทรกซ้อน

ผลขางเคียงของยา

 • ใช้ระยะสั้นไม่ค่อยมีโรคแทรกซ้อน
 • ใช้ระยะยาวอาจทำให้เกิดโรค เบาหวาน ควาทดันโลหิตสูง ต้อกระจก กระดุกพรุน กระเพราะอาหาร ติดเชื้อวัณโรคปอดได้ง่าย

 กลับไปหน้าแรก

Corticosteroid | Cromolyn sodium | Long-acting beta2-agonists | Theophylline | Leukotriene | Short-acting Beta2-agonists | Anticholinergics | systemic corticosteroids

ต้องรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด | ต้องรู้จักวิธีพ่นยา | ต้องรู้จักชนิดของยาที่รักษา | ต้องมีแผนการรักษาด้วยตัวเอง | ต้องมีแผนฉุกเฉินในการรักเวลาหอบมาก | ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่แพ้ | ต้องรู้จักประเมินอาการของโรค | ต้องมีแผนเรื้อรัง

เพิ่มเพื่อน

 โรคหอบหืด

การวินิจัยโรคหอบหืด

ความรุนแรงโรคหอบหืด

ยารักษาโรคหอบหืด

แผนการรักษาโรคหอบหืดเรื้อรัง

แผนการรักษาหอบหืดเฉียบพลัน

เตรียมตัวก่อนพบแพทย์

อาการที่ต้องพบแพทย์ทันที

ผู้ที่ควรอยู่โรงพยาบาล

โรคหอบในภาวะพิเศษ