ยาพ่อรักษาโรคหอบหืด Inhaled Corticosteroids

ยาพ่อรักษาโรคหอบหืดInhaled steroid จัดอยู่ในกลุ่ม Long-Term Control medications [ Controller]

เป็นยาที่ต้องใช้ทุกวันที่มีจำหน่ายในประเทศไทยมีอยู่3ชนิดคือ beclmethasone, budesonide, fluticasone วิธีการให้ยามี3วิธีคือ MDI   DPI และ Neubulizer , Terbuhaler ,Diskhaler,Diskusท่านสามารถตรวจสอบชื่อยา และขนาดได้จากตารางข้างล่างขนาดยาที่ให้โดยมากแบ่งเป็น3ขนาดคือ ขนาดต่ำ ขนาดปานกลาง ขนาดสูง แพทย์จะเลือกชนิดยา และปรับขนาดยาตามความรุนแรงของโรค

ตารางบริหารยาสำหรับผู้ใหญ่

ชนิดของยา

ขนาดต่ำ

ขนาดปานกลาง

ขนาดสูง

Beclomethasone dipropionate

Beclotide, Clenil MDI 50mcg/dose

Becloforth,Clenil forth MDI 250mcg/dose

Beclodisk DPI มี100,200,400mcg/dose

Beclomet Easyhaler DPI 200/dose

168-504 mcg

3-10 puff

1-2 puff

1-2dose-200mcg

1-2 dose

504-840 mcg

10-16 puff

2-3 puff

2-4dose-200mcg

2-4 dose

840 mcg

16 puff

3 puff

4dose-200mcg

4 dose

Budesonide

Pulmicort MDI 50 mcg/puff

Pulmicort MDI 200mcg/puff

Inflammide MDI 50,100,200 mcg/puff

Pulmicort turbuhaler DPI 100,200 mcg/dose

200-400 mcg

4-8 puff

1-2 puff

2-4puff--100mcg

1-2 dose

400-600 mcg

8-12 puff

2-3 puff

4-6puff--100mcg

2-3 dose

600 mcg

12 puff

3 puff

6puff--100mcg

3 dose

Fluticasone

Flixotide MDI 25,125,250 mcg/puff

88-264 mcg

1-2puff-125mcg

264-660 mcg

2-4puff-125mcg

660 mcg

4puff-125mcg

Triamcinolone acetonide

400-1000 mcg

1000-2000 mcg

2000mcg

 ตารางการบริหารยาสำหรับเด็ก

ชนิดของยา

ยาขนาดน้อย

ขนาดปานกลาง

ยาขนาดสูง

Beclomethasone dipropionate

Beclotide,

Clenil MDI 50mcg/dose

Becloforth,

Clenil forth MDI 250mcg/dose

Beclodisk DPI มี100,200,400mcg/dose

Beclomet Easyhaler DPI 200/dose

84-336 mcg

1-6 puff

1puff

1-3dose[100mcg]

1-2 dose

336-672 mcg

6-12 puff

1-2puff

3-6dose[100mcg]

2-4 dose

672 mcg

12 puff

2puff

6dose-mcg

4 dose

Budesonide

Pulmicort MDI 50 mcg/puff

Pulmicort MDI 200mcg/puff

Inflammide MDI 50,100,200 mcg/puff

Pulmicort turbuhaler DPI 100,200 mcg/dose

100-200 mcg

2-4 puff

1puff

1-2 puff[100mcg]

1 -2dose[100mcg]

200-400 mcg

4-8 puff

1-2 puff

2-4puff [100mcg]

2-4 dose[100mcg]

400 mcg

8 puff

2 puff

4puff [100mcg]

2 dose[100mcg]

Fluticasone

Flixotide MDI  25,125,250 mcg/puff

88-176 mcg

3-5puff[25mcg]

176-440 mcg

1-4puff-125mcg

440 mcg

5puff[125mcg]

Triamcinolone acetonide

400-1000 mcg

1000-2000 mcg

2000mcgผลข้างเคียงของ inhaled steroid

 • เชื้อราในปาก
 • เสียงแหบ
 • ไอ

การแก้ไขผลข้างเคียงของ inhaled steroid

 • พ่นยาโดยใช้ spacers/chamber
 • บ้วนปากหลังพ่นยาทุกครั้ง
 • ใช้ขนาดยาให้ต่ำสุดที่คุมอาการได้
 • ผู้ป่วยที่หอบกลางคืนให้ใช้ inhaled stroid  ขนาดปานกลางร่วมกับ long-acting beta2-agonist แทน inhaled steroid ขนาดสูง
 • หญิงวัยทองต้องให้ calcium ในรายที่ได้ inhaled steroid ขนาดสูง

Systemic Corticosteroids 

steroid ชนิดกินสามารถใช้ได้ทั้งการคุมโรคหอบหืดในระยะยาวและบรรเทาอาการระยะสั้น แพทย์จะใช้ยาสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการค่อนข้างรุนแรง และจะใช้ยาในระยะเวลาสั้นๆ

 • บรรเทาอาการระยะสั้น[quick-relief]ให้ยา3-10วันในผู้ป่วยที่มีอาการหอบฉับพลันที่ความรุนแรงระดับปานกลางถึงมากขนาดที่ให้ 60-80mg/day[prednisolone]
 • การคุมโรคในระยะยาวให้ใช้ยาขนาดต่ำที่สุดที่คุมอาการของโรคและให้ยาแบบวันเว้นวันตอนบ่ายเพื่อลดอาการแทรกซ้อน

ผลขางเคียงของยา

 • ใช้ระยะสั้นไม่ค่อยมีโรคแทรกซ้อน
 • ใช้ระยะยาวอาจทำให้เกิดโรค เบาหวาน ควาทดันโลหิตสูง ต้อกระจก กระดุกพรุน กระเพราะอาหาร ติดเชื้อวัณโรคปอดได้ง่าย

 กลับไปหน้าแรก

Corticosteroid | Cromolyn sodium | Long-acting beta2-agonists | Theophylline | Leukotriene | Short-acting Beta2-agonists | Anticholinergics | systemic corticosteroids

ต้องรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด | ต้องรู้จักวิธีพ่นยา | ต้องรู้จักชนิดของยาที่รักษา | ต้องมีแผนการรักษาด้วยตัวเอง | ต้องมีแผนฉุกเฉินในการรักเวลาหอบมาก | ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่แพ้ | ต้องรู้จักประเมินอาการของโรค | ต้องมีแผนเรื้อรัง

เพิ่มเพื่อน