วิธีการใช้ยาพ่นชนิด Dry Powder Inhaler[DPI]

ยาที่ใช้ทำเป็นรูปผงการใช้ยาไม่ยากเพียง แค่หายใจเข้าแรงๆก็สามารถใช้ยานี้อย่างได้ผลใช้ง่าย ไม่มีสาร CFCซึงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมวิธีใช้เพียงแค่สูดลมหายใจแรงหลังจากเปิดเครื่อง


ยาพ่นชนิด Dry Powder Inhaler

วิธีใช้การใช้ยาพ่นชนิด Dry Powder Inhaler[DPI]

 1. เตรียมเครื่องสูดยาให้พร้อม
 2. ถอดเอาปลอกออก
 3. จับกระบอกสูบตั้งตรง
 4. บิดเกรียวตรงฐานของกระบอก (ฐานที่เป็นสีน้ำตาลหรือสีฟ้า)ไปทางขวาจนได้ยินเสียงกริก
 5. หายใจเข้าออกจนหมดปอด
 6. อมรอบปากหลอดยาให้สนิท
 7. หายใจเข้าอย่างแรงจนสุดและกลั้นหายใจไว้ 10 วินาที
 8. ค่อยหายใจออกช้าๆ
 9. ถ้าต้องดูดซ้ำให้เริ่มตั้งแต่ขั้นตอน 3
 10. ถ้าเป็นยาพ่น steroid ให้อมน้ำบ้วนปากทุกครั้งหลังสูดยาทุกครั้ง


ข้อแนะนำ

 1. ควรใช้ในเด็กอายุมากกว่า6ขวบ
 2. ห้ามหายใจออกขณะที่ปากอมหลอดยา
 3. ต้องระวังมิให้เครื่องสูดและยามีความชื้น
 4. ทำความสะอาดปากหลอดยาด้วยผ้าแห้งหรือกระดาษทิชชู 

กลับหน้ายาพ่น

 กลับไปหน้าแรก

เพิ่มเพื่อน

Corticosteroid | Cromolyn sodium | Long-acting beta2-agonists | Theophylline | Leukotriene | Short-acting Beta2-agonists | Anticholinergics | systemic corticosteroids

ต้องรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด | ต้องรู้จักวิธีพ่นยา | ต้องรู้จักชนิดของยาที่รักษา | ต้องมีแผนการรักษาด้วยตัวเอง | ต้องมีแผนฉุกเฉินในการรักเวลาหอบมาก | ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่แพ้ | ต้องรู้จักประเมินอาการของโรค | ต้องมีแผนเรื้อรัง

 โรคหอบหืด

การวินิจัยโรคหอบหืด

ความรุนแรงโรคหอบหืด

ยารักษาโรคหอบหืด

แผนการรักษาโรคหอบหืดเรื้อรัง

แผนการรักษาหอบหืดเฉียบพลัน

เตรียมตัวก่อนพบแพทย์

อาการที่ต้องพบแพทย์ทันที

ผู้ที่ควรอยู่โรงพยาบาล

โรคหอบในภาวะพิเศษ