การใช้เครื่องพ่นชนิด Diskus

ฟังชื่อคุณอาจจะไม่รู้จัก แต่สำหรับคนที่พ่นยารักษาหอบหืดจะรู้จักเครื่องพ่นที่มีลักษณะเหมือนจานบิน ตัวยาจะเป็นชนิดผง บรรจุขนาดพ่น 60 ครั้งและมีตัวเลขแสดงปริมาณที่เหลือ

Diskus

วิธีการใช้ Diskus

  1. ใช้นิ้วหัวแม่มือจับบริเวณที่เรียกว่า Thumb grip เลื่อนจนกระทั่งได้ยินเสียงดังคลิก
  2. ใช้มืออีกข้างหนึ่งเลื่อน Dose release lever จนได้ยินเสียงดังคลิก
  3. หายใจออกให้เต็มที่
  4. อม mouthpiece ให้สนิท สูดหายใจเข้าให้เต็มที่ให้เร็วและแรงที่สุด
  5. นำกระบอกสูบออกจากปาก และกลั้นหายใจไว้ 10 วินาที
  6. หายใจออกอย่างช้าๆ
  7. ปิดฝา


กลับหน้ายาพ่น

 กลับไปหน้าแรก

Corticosteroid | Cromolyn sodium | Long-acting beta2-agonists | Theophylline | Leukotriene | Short-acting Beta2-agonists | Anticholinergics | systemic corticosteroids

ต้องรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด | ต้องรู้จักวิธีพ่นยา | ต้องรู้จักชนิดของยาที่รักษา | ต้องมีแผนการรักษาด้วยตัวเอง | ต้องมีแผนฉุกเฉินในการรักเวลาหอบมาก | ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่แพ้ | ต้องรู้จักประเมินอาการของโรค | ต้องมีแผนเรื้อรัง

เพิ่มเพื่อน

 โรคหอบหืด

การวินิจัยโรคหอบหืด

ความรุนแรงโรคหอบหืด

ยารักษาโรคหอบหืด

แผนการรักษาโรคหอบหืดเรื้อรัง

แผนการรักษาหอบหืดเฉียบพลัน

เตรียมตัวก่อนพบแพทย์

อาการที่ต้องพบแพทย์ทันที

ผู้ที่ควรอยู่โรงพยาบาล

โรคหอบในภาวะพิเศษ