jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

วัคซีนไข้เลือดออก: ปกป้องคุณและคนที่คุณรักจากภัยไข้เลือดออก

วัคซีนไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพ 80.2% ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกทุกสายพันธุ์ และลดอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 90.4% สามารถให้แก่บุคคลที่มีอายุ 4 ถึง 60 ปี โดยไม่ต้องมีการทดสอบระบบภูมิคุ้มกันก่อน  วัคซีนมีความปลอดภัย และผลข้างเคียงที่พบโดยทั่วไปจะไม่รุนแรง เช่น อาการปวดบริเวณที่ฉีด ปวดศีรษะ และปวดกล้ามเนื้อ โดยผลข้างเคียงเหล่านี้มักจะหายไปภายใน 1-3 วันไข้เลือดออกเกิดจากอะไร?

ไวรัสไข้เลือดออกมี 4 สายพันธุ์ ได้แก่ DENV-1 DENV-2 DENV-3 และ DENV-4 สายพันธุ์หลักที่ทำให้เกิดการระบาดในประเทศไทยคือ สายพันธุ์ 1 และ 2 เมื่อติดเชื้อซีโรไทป์หนึ่ง ร่างกายจะพัฒนาภูมิคุ้มกันเฉพาะซีโรไทป์นั้นเท่านั้น ดังนั้นเราจึงสามารถติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้หลายสายพันธุ์ในโอกาสที่ต่างกัน

อาการของไข้เลือดออก

อาการของโรคไข้เลือดออกแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล กลุ่มอาการที่พบบ่อยที่สุดคือ:

ไข้เลือดออกเด็งกี่.อาการของไข้เลือดออกได้แก่

อาการไข้เลือดออก


กลุ่มที่เสี่ยงต่อการเป็นไข้เลือดออก

กลุ่มใดที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้เลือดออกขั้นรุนแรงมากที่สุด และใครควรรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้โดยด่วน

กลุ่มเสี่ยงโรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออกสามารถติดต่อได้กับทุกเพศทุกวัย แต่ผู้ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ได้แก่:

การติดเชื้อซ้ำอาจทำให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้น

หากการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกครั้งที่สองเกิดขึ้นจากซีโรไทป์ที่แตกต่างจากการติดเชื้อครั้งแรก อาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรง มาก ขึ้น เนื่องจากการติดเชื้อครั้งที่สองกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อซีโรไทป์ที่พบก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่ได้ผลในการป้องกันโรค ช่วยให้ไวรัสไข้เลือดออกแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้อาการรุนแรงขึ้น ซึ่งหมายความว่าการติดเชื้อครั้งที่สอง มีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดอาการรุนแรงมากกว่าการติดเชื้อครั้งแรก

เมื่อไรจึงจะบอกว่าไข้เลือดออกมีการระบาดสูง

เพื่อระบุความรุนแรงของการแพร่เชื้อไข้เลือดออก ประเทศต่างๆ จะพิจารณาความชุกของการติดเชื้อไข้เลือดออกตามช่วงอายุและการรับเข้ารักษาในโรงพยาบาลตามช่วงอายุสำหรับไข้เลือดออก อัตราการแพร่กระจายของเชื้อ (เปอร์เซ็นต์ของคนในประชากรที่มีแอนติบอดีที่แสดงว่าตนเองเคยสัมผัสกับเชื้อไวรัสไข้เลือดออก) มากกว่าร้อยละ 60 เมื่ออายุ 9 ปี หรืออายุเฉลี่ยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับไข้เลือดออกสูงสุดที่อายุต่ำกว่า 16 ปี ถือได้ว่าเป็นตัวชี้วัดการแพร่เชื้อไข้เลือดออกในระดับสูง

ไข้เลือดออก: ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

วัคซีนไข้เลือดมีกี่ชนิด?

โรคไข้เลือดออกเกิดจากไวรัส 4 ชนิดที่เรียกว่า serotypes 1–4ปัจจุบัน

วัคซีนไข้เลือดออกสองชนิดได้รับใบอนุญาต ได้แก่

  1. Dengvaxia® (CYD-TDV) พัฒนาโดย Sanofi Pasteur

CYD-TDV เป็นวัคซีนไข้เลือดออกชนิดแรกที่ได้รับใบอนุญาต วัคซีนไข้เลือดออกรุ่นก่อนผลิตในฝรั่งเศส มีประสิทธิภาพประมาณ 65.6 % สำหรับบางคนที่เคยฉีดวัคซีนไข้เลือดออกแล้วยังสามารถติดเชื้อซ้ำได้ด้วยไวรัสไข้เลือดออก อย่างไรก็ตามการวิจัยพบว่าวัคซีนสามารถลดการเกิดไข้เลือดออกชนิดรุนแรง และลดอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ประมาณ 80.8% เฉพาะผู้ที่มีอายุ 6-45 ปีและผู้ที่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อนเท่านั้นที่สามารถฉีดวัคซีนได้ หากไม่มีประวัติยืนยันโรคไข้เลือดออก จำเป็นต้องตรวจเลือดก่อนฉีดวัคซีน

ขนาดยา: 3 โดส ห่างกัน 6 เดือน (เดือนที่ 0, 6 และ 12)

ใช้สำหรับบุคคลที่มีอายุ 9-45 ปี หรือ 9-60 ปี (ขึ้นอยู่กับการอนุมัติตามกฎระเบียบเฉพาะประเทศ) ที่อาศัยอยู่ใน ประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของไข้เลือดออก สามารถให้ยาได้เฉพาะกับผู้ที่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อนเท่านั้น หรือผู้ที่ผลการทดสอบเป็นบวกเท่านั้นที่ควรได้รับวัคซีนหากไม่มีประวัติการติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน จะต้องตรวจเลือดก่อนฉีดวัคซีน บริหารให้ 3 โดส โดยเว้นระยะห่างกัน 6 เดือน (ที่เดือนที่ 0, 6 และ 12) เนื่องจากจำเป็นต้องมีการตรวจคัดกรองก่อนการฉีดวัคซีน ปัจจุบันวัคซีนนี้จึงยังไม่มีการใช้อย่างแพร่หลาย

  1. Qdenga® (TAK-003) พัฒนาโดย Takeda TAK-003 เป็นวัคซีนไข้เลือดออกตัวที่สองที่ได้รับใบอนุญาต TAK-003 เป็นวัคซีนเชื้อเป็นที่มีไวรัสไข้เลือดออกสายพันธุ์ 1, 2, 3 และ 4 เวอร์ชันอ่อนแรงซึ่งพัฒนาโดยทาเคดะ TAK-003 ใช้สายพันธุ์ DENV2 เป็นกระดูกสันหลังของจีโนม วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกชนิดใหม่ที่ผลิตในประเทศเยอรมนี ใช้สำหรับบุคคลที่มีอายุ 4-60 ปี สามารถให้ยาได้ไม่ว่าจะเคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อนหรือไม่ก็ตาม กล่าวคือ ทุกคนในช่วงอายุนี้สามารถรับวัคซีนได้โดยไม่จำเป็นต้องตรวจเลือด โดยให้ 2 โดส โดยเว้นระยะห่างกัน 3 เดือน (ที่เดือนที่ 0 และ 3)
  2. วัคซีนไข้เลือดออกอีกชนิดหนึ่งที่พัฒนาขึ้นที่ห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อที่สถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติ (NIAID) ในสหรัฐอเมริกา อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาทางคลินิก

คำแนะนำของ WHO เกี่ยวข้องกับ TAK-003 มีอะไรบ้าง?

WHO แนะนำให้ใช้ TAK-003

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกชนิดใหม่ให้การป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์?

การควบคุมไข้เลือดออกประกอบไปด้วย

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกควรถือเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมโรค

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าไม่มีวัคซีนใดที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% และแม้จะได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์แล้ว ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะติดเชื้อได้ อย่างไรก็ตาม หากมีการติดเชื้อเกิดขึ้น วัคซีนสามารถลดอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือความรุนแรงของโรคได

วัคซีนไข้เลือดออกชนิดใหม่ป้องกันไข้เลือดออกได้ทุกสายพันธุ์ในอัตรา 80.2% และป้องกันการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ 90.4% ซึ่งถือว่ามีประสิทธิผลในระดับสูง

ผู้ที่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อนยังจำเป็นต้องฉีดวัคซีนหรือไม่

แนะนำให้รับวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก เนื่องจากไข้เลือดออกสามารถแพร่เชื้อได้หลายครั้ง เนื่องจากไวรัสที่ทำให้เกิดไข้เลือดออกมี 4 สายพันธุ์ที่แตกต่างกัน เมื่อบุคคลติดเชื้อซีโรไทป์ชนิดใดชนิดหนึ่ง ร่างกายของบุคคลนั้นจะสร้างภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะสำหรับซีโรไทป์นั้น และจะมีภูมิคุ้มกันชั่วคราวต่อซีโรไทป์อื่นๆ นอกจากนี้ พบว่าการติดเชื้อซ้ำครั้งที่สองอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงได้ ดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกจึงช่วยลดโอกาสติดเชื้อ ลดโอกาสต้องนอนโรงพยาบาล และลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยรุนแรง

ข้อห้ามสำหรับวัคซีนไข้เลือดออก

เนื่องจากวัคซีนไข้เลือดออกเป็นวัคซีนเชื้อเป็น จึงไม่สามารถฉีดให้กับบุคคลได้ดังต่อไปน

ผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ของวัคซีนไข้เลือดออกมีอะไรบ้าง?

วัคซีนไข้เลือดออกทำให้เกิดผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นภายในไม่กี่วัน เช่น ปวด คัน ปวดบริเวณที่ฉีด ปวดศีรษะ ไม่มีพลังงาน และรู้สึกไม่สบายทั่วไป บางคนอาจเป็นลมหลังฉีดวัคซีน แจ้งแพทย์หากคุณรู้สึกเวียนศีรษะ การมองเห็นเปลี่ยนแปลง หรือมีอาการหูอื้อ เช่นเดียวกับยาอื่นๆ มีโอกาสที่วัคซีนจะทำให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงหรือการบาดเจ็บสาหัสอื่นๆ

วัคซีนมีความปลอดภัยแค่ไหน และมีผลข้างเคียงอะไรบ้าง

สรุป

ป้องกันไข้เลือดออกด้วยวัคซีนไข้เลือดออกรูปแบบใหม่

recombinant dengue2-dengue (Qdenga) ที่ถูกลดทอนแบบมีชีวิต

วัคซีนไข้เลือดออกชนิดรีคอมบิแนนท์ recombinant dengue2-dengue (Qdenga) ชนิดใหม่ที่ผลิตในประเทศเยอรมนี สามารถป้องกันไวรัสไข้เลือดออกได้ 4 สายพันธุ์

–สามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ 80.2%

– ลดอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ถึง 90.4%

–ฉีดได้สำหรับผู้ที่อายุ 4 – 60 ปี ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 2 โดส ห่างกัน 3 เดือน
–สามารถฉีดได้ในผู้ที่เคยเป็นไข้เลือดออกและผู้ที่ไม่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกมาก่อนด้วย
***สำหรับผู้ที่เป็นไข้เลือดออกสามารถฉีดได้หลังหายป่วย 6 เดือน

–ไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

เพิ่มเพื่อน