วัคซีน

การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเป็นภาษิตที่ยังใช้ได้ถึงปัจจุบัน โรคบางโรคเราสามารถป้องกันได้โดยการดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอยู่เสมอ เช่น ท้องร่วง ความดันโลหิตสูงหรือแม้แต่มะเร็งบางประเภท ที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน วัคซีนหนึ่งเข็มสามารถป้องกันความพิการที่จะเกิดจากโรคได้ ท่านผู้อ่านเมื่ออ่านแล้วลองสำรวจดูว่ายังขาดการฉีดวัคซีนชนิดไหนบ้าง

ชนิดของวัคซีน